Alternatief  voor sloop KRO-complex

1 / 2
Eddie de Paepe
Hilversum

Van Hoogevest Architecten heeft een alternatief plan ontwikkeld voor het KRO-eiland, waarin alle monumentale onderdelen behouden blijven. Beoogd gebruiker is de regionale scholenkoepel VSAT, die 200 leerlingen en de eigen administratie wil onderbrengen in het historische omroepcomplex.

Van Hoogevest Architecten is een breed georiënteerd architectenbureau. Eén onderdeel houdt zich bezig met architectuur en restauratie. Een indrukwekkend aantal monumenten is in oude luister hersteld, overheidsgebouwen (zoals het Hilversumse raadhuis), musea, kerken en kastelen.

Van Hoogevest heeft ook brede ervaring met het herbestemmen of voor breder gebruik aanpassen van monumenten.

Zo tekende het bureau een tijdje geleden voor de uitbreiding van het schoolgebouw aan de Emmastraat 56. Dit monument biedt tegenwoordig onderdak aan de International School Hilversum, onderdeel van de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm (VSAT). Op een steenworp afstand, aan diezelfde Emmastraat, staat het voormalige KRO-complex al jaren te verloederen.

,,Wij zijn goed bekend in Hilversum’’, meldt directeur Gijsbert van Hoogevest. ,,Het KRO-complex is al heel lang een lastig dossier.’’

Op basis van de wensen van de scholenkoepel op katholieke grondslag heeft het bureau, voor eigen risico en rekening, een plan geschetst.

Balans

,,Wij ontwikkelen vaak vanuit bestaande monumentale waardes. In dit plan, uitgewerkt door mijn collega Herman Bakker, speelt de voormalige KRO-studio een belangrijke rol. VSAT is een heel degelijke partij, die goede dingen doet. En dit nieuwe gebruik past zó onvoorstelbaar goed in het erfgoed wat er staat. Dit is een goed voorbeeld van balans tussen behoud en vernieuwing. Een mooi project voor Hilversum als omroepstad.’’

,,Ik vindt het prachtig’’, reageert Theo Brok, bestuursvoorzitter van de VSAT. ,,Van Hoogevest heeft de school er heel mooi ingeschoven.’’ Zijn collega Henk Hooiveld, projectdirecteur gebouwen en terreinen, is even enthousiast. Onder de koepel vallen 24 schoolgebouwen in Gooi en Vechtstreek.

,,In Hilversum hebben we drie plannen waarvoor we ruimte nodig hebben’’, licht Hooiveld toe. ,,De groei van het aantal leerlingen van de International School is boven verwachting. Verder zit de Alberdingk Thijm Mavo aan de Van Linschoten in een semipermanent gebouw, wat er al 31 jaar staat. Ten slotte gaat het heel erg goed met het aantal leerlingen op het St. Aloysius College aan het Schapenkamp. Dat wil zeggen dat er daar over anderhalf à twee jaar geen plek meer is voor onze administratie.’’

De scholenkoepel heeft al eerder bij de makelaar geïnformeerd naar het te koop staande KRO-complex. In een later stadium bracht monumentendeskundige Arie den Dikken - ,,Het gebouw leent zich uitstekend voor dit doel’’ - de VSAT en Van Hoogevest (opnieuw) bij elkaar.

Hooiveld: ,,Van Hoogevest kijkt met tranen in de ogen naar wat er met het KRO-gebouw gebeurt. Zij hebben aan ons gevraagd wat wij nodig hebben.’’ De wens van de scholenkoepel is tweevoudig. Op de eerste plaats onderdak voor maximaal 200 leerlingen (acht lokalen; 1100 m2). Dat kunnen de leerlingen van de mavo aan de Van Linschotenlaan zijn óf die van de basisonderwijs-deel van de internationale school aan de Emmastraat. Tweede wens is het onderbrengen van het administratiekantoor van de koepel: boekhouding, personeel, facilitaire zaken etc.

Gymzaal

Beide functies passen heel goed in het oude omroepcomplex. blijkt uit de haalbaarheidsstudie. De administratie kan in het voormalige kantoor van het KRO-bestuur aan de Emmastraat. In de studio/concertzaal past heel goed een gymzaal met tribune. Deze grote ruimte kan ook dienst doen als auditorium. Op basis van deze nieuwe functies kan het uit 1936 daterende rijksmonument worden gerestaureerd en hergebruikt. Ook de verbinding tussen beide delen wordt dan in oude staat hersteld.

Van Hoogevest stelt verder voor de buitenkant van de aanbouw (1954) aan de kant van de Julianalaan te laten staan. In dit gebouw is dan plek voor de benodigde lokalen. De dubbele villa van architect Slot aan de Julianalaan blijft behouden en kan worden (door)verkocht.

Door de bouwsels uit de jaren zeventig te slopen ontstaat op het terrein voldoende ruimte voor een speelplaats, fietsenstalling, parkeren en groen.

,,Wij denken dat wij dit plan financieel kunnen realiseren’’, stelt Brok. ,,Wij willen geen plannen van andere frustreren, maar deze locatie heeft onze eerste voorkeur. Daarbij speelt ook het behoud van katholiek erfgoed een rol.’’

Zoals bekend wil projectontwikkelaar VitalVast/Stebrubrouw het KRO-complex grotendeels slopen om plaats te maken voor seniorenappartementen. In dat plan blijft alleen het entreegebouw aan de Emmastraat behouden. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de Hilversumse commissie voor welstand en monumenten en omwonenden hebben al negatief gereageerd op deze forse ingreep in het rijksmonument. Net als drie erfgoedclubs.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.