Historisch besluit over toekomst Weesp

De Herengracht met Laurentiuskerk.© Archieffoto Studio Kastermans/Alexander Marks

Tamar de Vries
Weesp

Met een ferme klap van de voorzittershamer van burgemeester Bas Jan van Bochove werd in de gemeenteraad donderdagavond nog voor negen uur de vaststelling van de Toekomstvisie bezegeld.

De gemeenteraad ging unaniem akkoord met het plan om het college opdracht te geven fusie of bestuurlijke samenwerking met Gooise Meren of Amsterdam te onderzoeken. Burgemeester en wethouders kregen ook de opdracht om uiterlijk 1 februari 2017 met een voorstel te komen over de invulling van de burgerparticipatie.

De gemeenteraad hecht eraan dat de inwoners nauw bij het vervolgtraject (een definitieve keuze over de bestuurlijke toekomst van de stad) worden betrokken. In de aanloop naar de vaststelling van de Toekomstvisie hebben de burgers, ondernemers en organisaties in de stad ook hun zegje gedaan.

Referendum

Er waren drie insprekers die het woord voerden. Historicus Gjalt Zondergeld brak opnieuw een lans voor een referendum. Zondergeld vindt dat er een referendum moet komen omdat de inwoners weliswaar betrokken zijn bij het bestuurskrachtonderzoek, in de vorm van een peiling en stadsgesprekken, maar daarbij is niet gesproken over zelfstandigheid of fusie met andere gemeenten. ,,Die vraag zou goed in een referendum aan de Weespers kunnen worden voorgelegd”, zo zei hij. ,,Dat zou pas echt burgerparticipatie zijn.”

Voormalig GroenLinks-raadslid Anton van Daalen beklom eveneens het spreekgestoelte. Hij wees erop dat in de huidige gang van zaken het kleine Weesp de initiatiefnemer is (om met Amsterdam te gaan praten) en daarmee als vragende partij in het nadeel is bij de grote stad. Volgens de wet van Cruijff (’elk voordeel heb z’n nadeel’) zal Amsterdam nauwelijks bereid zijn om concessies te doen. Maar ook kiezen voor Gooise Meren is volgens Van Daalen nadelig, omdat dit een tussenstap is naar een nog grotere gemeente.

Historisch

Op de publieke tribune viel betrekkelijk geringe belangstelling voor het ’historische besluit’ van de gemeenteraad te bespeuren. Daarmee is niet gezegd dat er geen actiebereidheid voor het behoud van zelfstandigheid is.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.