Toch geld Huizen voor Havenfestival

Toch geld Huizen voor Havenfestival
Huizen

Een meerderheid van de raad heeft ervoor gezorgd, dat de gemeente Huizen de komende jaren toch geld uittrekt voor het Havenfestival. De subsidie wordt verdeeld over de Bottermarkt (14.000 euro) en het Oldtimerfestival (11.000 euro).

Het Huizer college heeft het Havenfestival weliswaar - naast Koningsdag en Huizer Dag - aangemerkt als ’kernevenement’, maar er (na 2018) geen gemeentelijke bijdrage voor gereserveerd. De organiserende Stichting Huizer Botters (SHB) is ’ernstig teleurgesteld’; de betrokken vrijwilligers voelen zich ’volstrekt ondergewaardeerd’. Reden voor de SHB om de stekker uit het festival te trekken, en zich te gaan richten op een nieuw nautisch/maritiem evenement (Botterdag plus Huizer Dag van de Watersport) dat jaarlijks in juni plaats moet gaan vinden. Het eerstkomende Havenfestival stond gepland op zaterdag 15 september 2018

Voorstel

Zes raadsfracties (een ruime meerderheid) hebben een poging gedaan om het evenement voor Huizen te behouden. Zij steunden een door PvdA-fractievoorzitter Maarten Hoelscher ingediend voorstel om het evenementenbeleid aan te passen. Hierdoor stelt de gemeente nu voor de periode 2019 tot en met 2022 jaarlijks vijfentwintig mille beschikbaar voor het Havenfestival.

Onenigheid

Om verdere onenigheid tussen de Botterstichting en de Stichting Oldtimer Festival Huizen te voorkomen wordt dit bedrag uitgesplitst, en gereserveerd voor een evenement (niet voor een organisatie). De gemeente stelt jaarlijks veertien mille beschikbaar voor het organiseren van de Bottermarkt ’en activiteiten op en langs de Haven(straat), en elf mille voor het organiseren van het Oldtimerfestival ’of iets soortgelijks en overige activiteiten’. Met die uitsplitsing waren het CDA, de ChristenUnie en Dorpsbelangen Huizen het niet eens. Reden om tegen te stemmen.

Frans Kolk

Een van de mede-indieners van het PvdA-voorstel was Larisa Landré (GroenLinks). De recente brief waarin de Botterstichting de stekker uit het Havenfestival trok, was bij haar niet in goede aarde gevallen. Zij richtte haar pijlen met name op SHB-voorzitter Frans Kolk.

Twijfels

,,De manier waarop college en raad op één hoop worden gegooid door een voormalig wethouder die beter zou moeten weten, de aannames die gedaan worden en de kwalificaties stuiten mij ernstig tegen de borst.” Reden voor Landré om ’ernstige twijfels te krijgen bij de professionaliteit van deze stichting’ en ’of ons geld daar wel in goede handen is’.

Daar was Hoelscher het helemaal niet mee eens. De PvdA’er stelde dat het hier niet gaat om professionals maar om ’vrijwilligers die naar eer en geweten hun beste beentje voor zetten voor Huizen’. De gemeente moet dan ook hun ’cri de coeur’ serieus nemen.

Het SHB-bestuur vergadert donderdagavond over de kwestie.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland