Samen bouwen aan welzijn Soest

Hans van Keken
Soest

Als het aan het Soester college ligt krijgen de inwoners van Soest de komende jaren meer ruimte en mogelijkheden om binnen welzijn invloed te hebben en ook zelf met initiatieven te komen.

Het gaat over ouderzorg, initiatieven van en voor jongeren, de jeugdzorg, mantelzorg, schuldhulpverlening en scholing en werkgelegenheid. ,,We willen af van de enorme bureaucratie”, legt wethouder Jannelies van Berkel uit. ,,Daarom hebben we als gemeente recent al de verschillende budgetten ontschot. Vervolgens gaan we kijken en benoemen wat we willen bereiken in Soest. En dan uiteindelijk later toetsen of we de gewenste maatschappelijke effecten hebben behaald.”

Terugdringen

Voorbeeld van hoe het zou kunnen is de grote zorgconferentie die Soest juni vorig jaar organiseerde in het Griftland. Thema was ‘bouwen aan een zorgzaam Soest’, waarbij het beleid gezamenlijk moest worden uitgestippeld. Alle organisaties die in Soest werken binnen wat het ‘sociaal domein’ heet, waren daar aanwezig, samen met betrokken Soesters.

Van Berkel erkent dat een van de problemen soms is dat organisaties allemaal vooral voor zichzelf aan de slag gaan. Door meer samen te werken en goede afspraken te maken wil ze dat terugdringen. Het gaat bij jongeren bijvoorbeeld om het laten samenwerken van verschillende instanties, als de sociale dienst, jeugdzorg, werk- en inkomen, thuiszorg. Zo kan een vraag om een bijstandsuitkering rechtstreeks te maken hebben met gebrek aan scholing en opleiding, schuldenproblemen of familieomstandigheden.

Het is aan de gemeente om de vraag achter de vraag te achterhalen. De zorg aan mensen tot 23 jaar is ook nogal versnipperd.

Jongerenoverlast

Ook andere dan de al bestaande organisaties zouden eventueel in Soest een vinger in pap kunnen krijgen. ,,We staan open voor nieuwe maatschappelijke initiatieven. Op het vlak van dagbesteding voor ouderen bijvoorbeeld. Of het tegengaan van jongerenoverlast.”

Niets is volgens Van Berkel in beton gegoten, ze zegt het experiment dan ook niet te schuwen. ,,Ook burgerinitiatieven willen we een kans geven. De gemeente zoekt zelf ook nog naar haar rol. Met de gemeenteraad wordt volgende maand de opzet besproken.”

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.