Huisvesting senioren groeiend probleem in Baarn

Joost Reijnders
Baarn

De gemeente Baarn staat voor een lastige klus: hoe voorkom je dat scholen moeten sluiten, sportverenigingen in de problemen komen, winkels hun klandizie verliezen? Want dat dreigt te gaan gebeuren, nu de vergrijzing in Baarn heel hard toeslaat.

In de woonvisie die de gemeenteraad deze maand bespreekt staat het onomwonden: het aantal senioren (nu met 22 procent al het hoogste percentage in de provincie ) groeit, van doorstroming op de woningmarkt is nauwelijks sprake, en de zorg voor al die ouderen wordt steeds moeilijker te realiseren. Zo zal het aantal verpleeghuisplaatsen in de gemeente teruglopen met 120 plekken. Tegelijk groeit de vraag naar extramurale zorg - zorg aan huis - de komende drie jaar met tweehonderd huishoudens. De helft daarvan in een verzorgingshuis (’verzorgd wonen’), de andere helft senioren die nog zelfstandig wonen. Nu al voorziet het college van b en w een tekort van 90 plekken verzorgd wonen, terwijl er toch 26 zorgplaatsen in Schoonoord bijkomen. De nieuwbouw van dit verzorgingshuis begint op zijn vroegst eind volgend jaar, afhankelijk nog van eventuele bezwaren tegen het bestemmingsplan dat tot 17 november ter inzage ligt.

Uit onderzoek is gebleken dat het bouwen van seniorenwoningen - in 2012 nog een speerpunt - nauwelijks effect heeft op de doorstroming. Ouderen blijven zo lang mogelijk in hun huis wonen, en als ze al moeten verhuizen omdat het thuis niet meer gaat, dan is het nog maar de vraag of er woonruimte voor ze is. Ook is huis dat ze achterlaten vaak te duur voor een jong gezin.

De gemeente zelf kan weinig doen. Voor de gewenste nieuwbouw - afhankelijk van de rekenmethode 830 tot 1150 woningen tot 2030 - is de gemeente afhankelijk van woningcorporaties, projectontwikkelaars en particulieren. Baarn kan hooguit kaders stellen waaraan projecten moeten voldoen. De gemeente zelf heeft weliswaar grond op de Noordschil, maar is voor de ontwikkeling ervan afhankelijk van onderhandelingen met de eigenaar van de andere helft van de bouwgrond daar, zakenman Frits Kroymans. Er is daar ruimte voor ruim 300 woningen. Gesprekken daarover lopen.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.