Goois plan huishoudhulp aangepast na vele kritiek

Ronald Frisart
Hilversum

Het regionale plan voor de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) dat de afgelopen maanden op scherpe kritiek stuitte, wordt drastisch aangepast.

In het oorspronkelijke plan werden met 7,8 miljoen euro van staatssecretaris Van Rijn (VWS) grotendeels schoonmaakbanen geschapen, nu richt het plan zich op behoud van banen in de zorg, zoals vanaf het begin Van Rijns bedoeling was.

In de nieuwste versie vallen geen banen meer onder de goedkopere schoonmaak-CAO, maar gaan alle banen vallen onder de zorg-CAO VVT.

Scherpe kritiek

Een stuurgroep van de Regio Gooi en Vechtstreek met daarin ambtenaren en wethouders heeft daartoe deze week besloten. Een woordvoerder van de regio heeft dat donderdag laten weten.

Momenteel wordt het aangepaste plan nauwkeurig op papier gezet. Het is de bedoeling dat de regionale wethouders sociaal domein het volgende maand vaststellen, waarna het naar de negen gemeenteraden gaat.

De forse aanpassing van het HHT-plan volgt op de scherpe kritiek die in juni en juli werd geuit op de vorige versie. Die kritiek kwam van de Hilversumse SP, club van zorgondernemers Actiz, vakbond FNV Zorg en de WMO-raad Hilversum.

In hoofdzaak waren er twee grote stenen des aanstoots: het Haagse geld zou niet worden ingezet om banen in de zorg te behouden maar om een soort nieuwe ’schoonmaakdienst’ in het leven te roepen, en de HHT-banen zouden niet allemaal vallen onder de CAO verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT). Volgens Actiz was dat een regelrechte schending van de CAO-afspraken. Op beide hoofdpunten komt het aanpaste plan nu tegemoet aan de criticasters.

Wijs

Voor het HHT-plan heeft het ministerie van VWS inmiddels geld overgemaakt naar de negen regiogemeenten - in totaal 7,8 miljoen euro. Volgens een woordvoerder van VWS betekent dit dat het regionale plan niet meer ter goedkeuring aan het depertement hoeft te worden voorgelegd.

De negen betrokken wethouders zullen ieder nog wel hun eigen gemeenteraad vragen het HHT-geld van de eigen gemeente vrij te geven aan de regio om er het HHT-plan mee uit te voeren.

In een reactie noemt Hilversums SP-fractieleider Bianca Verweij de aanpassing ’een wijze actie’. Gezien de voorgeschiedenis van het plan zegt ze echter ook: ,,Maar eerst op papier zien en dan pas geloven’’.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.