B en w Hilversum: Niks mis met ’bijsluiter’ referendum

Ronald Frisart
Hilversum

Er is geen sprake van dat de gemeente Hilversum de kiezer beïnvloedt wat betreft het Oekraïne-referendum. Dat is, kort samengevat, het antwoord van burgemeester en wethouders op vragen van de plaatselijke PvdA-fractie.

De PvdA stoort zich op diverse punten aan de ’bijsluiter’ die stemgerechtigden vorig week in dezelfde enveloppe kregen als hun stempas voor het referendum. In de eerste plaats vinden de sociaaldemocraten dat de standpunten van voor- en tegenstanders van het associatieverdrag met Oekraïne zo beknopt worden weergegeven dat daarmee aan geen van beide kampen recht wordt gedaan.

Onzin, stelt het college, ’er is een objectieve weergave gegeven van de belangrijkste argumenten voor en tegen’ en ’een opsomming van politieke argumenten kan nooit uitputtend zijn’. Waar de PvdA vindt dat de weergave van de argumenten onvolledig is en daarmee sturend, werpt het college tegen: ,,Wij ontkennen dat de gemeente kiezersgedrag stuurt’’.

Dat de gemeente kiezers voorhoudt ’Het is dus belangrijk dat u stemt’ beschouwt de PvdA eveneens als beïnvloeding. Het is, stelt de PvdA, ook een politieke keuze om niet te gaan stemmen in de hoop dat het opkomstpercentage onder de 30 blijft. Dan kan het kabinet de uitslag van het raadgevend referendum naast zich neerleggen.

Daarop antwoordt het college: ,,Het is gebruikelijk bij verkiezingen dat de lokale overheid opkomstbevorderende maatregelen treft. Dat is bij referenda (. . .) niet anders. De oproep om te gaan stemmen is dan ook per definitie niet sturend. Omgekeerd zou de burger wijzen op de mogelijkheid van het strategisch niet-stemmen juist wel als sturend kunnen worden aangemerkt.’’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.