Groen licht voor tweerichtingsverkeer Emmastraat

Ronald Frisart
Hilversum

Burgemeester en wethouders van Hilversum kunnen verder met het plan de Emmastraat in te richten voor tweerichtingsverkeer. De coalitie (D66, VVD, SP, CDA) sloot daartoe in de gemeenteraad de rijen.

Lang twijfelde het CDA, terwijl de SP tot voor kort ronduit tegen was. Op initiatief van het CDA kwam de coalitie woensdagavond met een amendement waaraan CDA en SP argumenten ontleenden om niet langer dwars te liggen. In het aangenomen amendement (coalitie voor, fractie Demirkan voor) wordt geëist dat de veiligheid van alle verkeersdeelnemers in de Emmastraat is gewaarborgd, dat er genoeg parkeerplaatsen komen bij de winkels en dat, waar nodig, maatregelen worden genomen tegen verkeersoverlast. In het definitieve ontwerp moet dat in de herfst zijn geregeld.

Toen het besluit was gevallen, viel vanaf de tribune aan het adres van wethouder Floris Voorink (verkeer, ruimtelijke ordening) te horen: ,,We zien u bij de rechter’’. Ondernemers in de Emmastraat willen bekijken of er juridische mogelijkheden zijn het plan te stuiten.

Volgens planning buigt de raadscommissie zich in oktober over het definitieve ontwerp voor Emmastraat, Gooilandplein en Groest-zuid. Maar met het raadsbesluit heeft de coalitie zijn ’mandaat uit handen gegeven’, stelde Jan de Wit (ChristenUnie). Het principebesluit is nu immers genomen: er kome tweerichtingsverkeer in de Emmastraat. Jan Kastje (GroenLinks) daarover en over het amendement: ,,Een farce, u stemt gewoon in’’.

Vooral Pierre van Rooden (SP) had het zwaar te verduren. Zijn partij is ineen niet meer tegen tweerichtingsverkeer. Hij legde uit dat het amendement de bezwaren van de SP wegneemt: ,,Als het niet veilig kan, doen we het niet’’. Kastje sneerde: ,,Iemand zei eens: u draait en u bent niet betrouwbaar’’. Dat zei CDA-voorman Balkenende in 2006 tegen PvdA-leider Bos.

Scherp hekelde Léonie Sazias (Hart voor Hilversum) het ’machtsgedrag’ van de coalitie. ,,U luistert niet naar de bewoners en ondernemers’’, oordeelde ze. En dat is volgens haar niet voor het eerst. In 2014 ondertekende ze nog het raadsakkoord, waarin onder meer sprake is van ’politiek op basis van kracht van argumenten en niet op basis van macht’. Dat blijkt allemaal ’lucht, het stelt niets voor’. Waarop ze een exemplaar van het raadsakkoord pontificaal verscheurde en de snippers van zich af wierp.

Hilversum 1, dat eerder leek te neigen naar instemming met tweerichtingsverkeer, stemde toch tegen. Deze fractie vindt dat er nog te veel vragen onbeantwoord zijn.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.