Onderwijs zet Hilversum onder druk om Mulock Houwer

hilversum

De druk op het Hilversumse college om de Mulock Houwerschool (zmok) toch passende huisvesting te bezorgen binnen de gemeentegrenzen is dinsdagmiddag toegenomen. De Kring van Scholen voor Voortgezet Onderwijs in het Gooi heeft onderwijswethouder Ton Roerig (CDA) een brief op poten gestuurd. Woensdagavond debatteert de raad over de kwestie.

Rector Johan Veenstra van het Comenius College zegt in een toelichting op de brief dat hij het 'een blamage' zou vinden wanneer Hilversum voor de Mulock Houwerschool geen plek zou kunnen regelen en de school in Utrecht of Amersfoort haar heil zou moeten zoeken. Veenstra, ondertekenaar van de brief aan Roerig en diens collega's in de regio, onderstreept dat het niet alleen om geld gaat, maar vooral om het tonen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. De andere ondertekenaars zijn directeur Paul Blonk van het Casparus College en rector Jan Heinen van het St. Vituscollege. B en w van Hilversum zijn over de zaak verdeeld. Drie wethouders (een CDA en twee PvdA) willen het Circusterrein aan de Diependaalselaan niet aanwijzen als plek voor de school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. De wethouders van SP en D66 zijn daar juist voor, maar die zijn maar met z'n tweeën. In de brief van de Kring noemen de schrijvers het 'onacceptabel' wanneer deze voorziening voor een groep kwetsbare kinderen uit de regio zou verdwijnen. ,,Die kinderen zouden moeten uitwijken naar andere regio's waar ze te maken krijgen met lange wachtlijsten en het gevaar lopen om drop-out te worden.'' Veenstra, Blonk en Heinen roepen Roerig met klem op 'op korte termijn te zorgen voor passende huisvesting in Hilversum of elders in het Gooi.'

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.