Mist en mysterie in Wijdemeren rond Joep Frijdal

Ronald Frisart
Wijdemeren

Nog één keer sprak de Wijdemeerse politiek donderdagavond over wat er vorig jaar mis ging met de accountantscontrole van de jaarstukken 2015. Iedereen wil maar één ding: een streep onder de zaak en herhaling van het debacle voorkomen. Maar in plaats van grotere duidelijkheid ontstond er op een niet onbelangrijk onderdeel alleen maar meer mist en mysterie: de rol van toenmalig wethouder van financiën Joep Frijdal (VVD).

Dat er gedonder was rond de jaarstukken 2015 kwam door een combinatie van factoren. De gemeente zelf had niet alles op orde. Vanuit het sociaal domein (onder meer zorgleveranciers) werden gegevens niet tijdig aangeleverd. En accountant Deloitte had te weinig mensen om de boel af te handelen. Uiteindelijk is het gelukt alles toch vlak voor de deadline in te leveren bij het ministerie van binnenlandse zaken.

Van de kersverse wethouder van financiën, Jan Jaap de Kloet, wilde de commissie graag horen hoe deze herhaling van de ellende gaat voorkomen. Hij zei dat geleerd is dat nauwkeurige communicatie bij zo’n proces van groot belang is en dat hijzelf - anders dan Frijdal deed - nimmer met een accountant zal praten zonder ambtelijke ondersteuning. ,,Het verloopt nu goed, er komt snel een stappenplan en er is strakke regie’’, aldus De Kloet.

Ook meldde hij dat accountant Deloitte is ingeruild voor een andere. Navraag na afloop van de commissievergadering leerde dat de narigheid van afgelopen jaar hier los van staat. Het contract met Deloitte liep af. De nieuwe accountant is BDO.

Intrigerend was wat Joost Boermans (D66) de commissie vertelde. Uit het feitenrelaas dat het college heeft opgesteld kan gemakkelijk worden geconcludeerd dat wethouder van financiën Joep Frijdal (VVD) veel blaam treft. Maar Frijdal was ’niet de enige schuldige’, aldus Boermans. Hij had destijds als lid van de zogeheten audit commissie een gesprek gehad waaruit bleek dat ’er nog een verhaal onder ligt’. ,,Maar daar kan ik verder niet op ingaan.’’ Wie die gesprekspartner was die de audit commissie het slot op de mond legde, zei hij er niet bij.

Desgevraagd vertelt hij deze krant nog wel: ,,De audit commissie kreeg van Frijdal correspondentie. Die mocht de commissie van Frijdal niet delen met de rest van de gemeenteraad. Meer kan ik er echt niet over zeggen.’’

René Voigt (DorpsBelangen) vond Boermans’ opmerkingen in de commissie opvallend. ,,Ik krijgt het gevoel dat Boermans het opneemt voor Frijdal. Dat wekt de indruk dat Frijdal om deze zaak is vertrokken. Maar ons is iets anders gezegd.’’ Inderdaad meldde de VVD eind april vorig jaar dat Frijdal zijn wethouderschap had neergelegd omdat hij het niet meer kon combineren met toenemende werkzaamheden voor Stichting Het Nationaal Exameninstituut voor Informatica (Exin). Na donderdagavond is Frijdals vertrek als wethouder er dus alleen maar raadselachtiger op geworden.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.