GNR: meer natuur nodig op Crailo

Eddie de Paepe
Hilversum

Het GNR roept Hilversum, Laren en Gooise Meren met klem op om bij de ontwikkeling van het Crailo-terrein extra ruimte voor natuur te reserveren.

De drie Gooise gemeenten kopen de voormalige legerplaats van de provincie Noord-Holland. Op Crailo (Noord en Zuid) moet een wijk met vier- tot zeshonderd woningen verrijzen. Ook willen de gemeenten plek (5 ha.) inruimen voor bedrijven. Het gebied wordt aan de noordkant begrensd door de A1, aan de overige zijden door het natuurreservaat.

Het GNR vraagt nadrukkelijk aandacht voor het behoud en de ontwikkeling van natuur op Crailo, melden directeur-rentmeester Karen Heerschop en landschapsarchitect Derk van der Velden. Daarbij staat de natuurbrug over de snelweg centraal. Het door de provincie ingehuurde Kennisinstituut Alterra adviseerde in maart van dit jaar over het minimaal benodigde oppervlak aan én de plek van natuur in de ’toeloop’ naar dit ecoduct. Het GNR, dat wijst op de ’aanzienlijke investering’ in beide natuurbruggen, pleit voor een hoger ambitieniveau. Oftewel: extra groen om de ’cruciale’ natuurverbinding zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

Over soort, omvang en plek van de bebouwing op Crailo moet daarom heel goed worden nagedacht. ,,Het zwaartepunt van de woningbouw kan bijvoorbeeld beter aan de Bussumse kant komen te liggen, omdat dit deel aan minder kwetsbare natuur grenst”, stelt Van der Velden. Komen er juist veel woningen aan de Larense kant, dan heeft dat een grote impact (verstoring door geluid, licht, recreatie) op de zo belangrijke ’toegang’ tot het ecoduct. Dat zou een ’harde grens’ - zoals een hoge wal en een hek - aan die zijde noodzakelijk maken. Dit om de kwetsbare natuur beter af te schermen.

Het GNR pleit ervoor om de natuur op de plek van het voormalige AZC optimaal in te richten en te beheren ten behoeve van de ecologische verbindingszone Laarderhoogt en die aan te laten sluiten op de Zuiderheide. Ook moet aan beide zijden van het Gebed zonder End (Nieuwe Crailoseweg) extra ruimte komen voor natuur en behoud van bomen.

Belangen

,,Wij realiseren ons, dat er in het gebied enorme belangen spelen”, licht Heerschop de oproep aan de gemeenten Hilversum, Gooise Meren en Laren toe. ,,Maar de natuur, die zelf geen stem heeft, moet voor het voetlicht worden gebracht. Wij willen niet dat wij, als de plannen zijn uitgekristalliseerd, te horen krijgen: ’Hadden jullie dat niet eerder kunnen zeggen?’. Het belang van de natuur moet direct in de ontwikkelingen worden meegenomen, zodat we het niet achteraf hoeven te repareren.” Van der Velden spreekt van een appél aan het adres van de drie gemeenten. ,,Denk goed aan de natuur, want die heb je nodig om die mooie wijk te kunnen bouwen.” Heerschop beklemtoont dat dit een kans is, die zich nooit meer zal voordoen als het gebied bebouwd is. ,,Het is nu of nooit. Je kunt het maar een keer goed doen. Of fout.”

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.