Financiëel risico beperkt armslag van Wijdemeren

Eilandseweg: tegenvaller van negen ton.© foto studio kastermans/majorie meinema

Ronald Frisart
Wijdemeren

Zeer forse financiële risico’s dreigen zich als roofdieren te storten op de gemeente Wijdemeren. De gemeente is daartegen weliswaar bestand, maar moet dan wel een ferme greep doen in de algemene reserve, de vrij besteedbare gemeentelijke spaarpot die net weer op peil is gebracht. Er blijft dan weinig geld over dat vrij kan worden ingezet.

Dat blijkt uit de ontwerp-begroting 2017 die burgemeester en wethouders op 8 november ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad. De gemeente becijfert dat er voor 15,2 miljoen euro aan risico’s zijn opgespoord. Een deel daarvan is verwaarloosbaar, maar de belangrijkste risico’s vertegenwoordigen nog altijd 6,9 miljoen euro. Maar ook die zijn niet allemaal even gevaarlijk. Om eens iets te noemen: als het archief schade oploopt kan dat acht ton kosten, maar de kans dat dat gebeurt is zeer klein.

Volgens het college is bij drie risico’s de kans groot dat ze zich zullen voordoen. Neem de kans dat de ’budgetten participatie’ te kort schieten (bijvoorbeeld als zich meer mensen voor een bijstandsuitkering melden dan gehoopt). Om zo’n tegenvaller op te vangen is in de begroting alvast 190.000 euro ingeboekt. Maar volgens burgemeester en wethouders is de kans groot dat daarvoor nog 90.000 euro meer moet worden opgehoest. Daarmee slaat in één keer het begrote overschot van 75.000 euro in 2017 om in een tekort.

Data-lek

Ook een naarling is de groot geachte kans dat zich bij de gemeentelijke informatiesystemen een data-lek voordoet. Dat kan de gemeente dan zomaar een boete van acht ton opleveren. Nóg duurder wordt het als de pensioenen van reeds gepensioneerde wethouders verplicht worden ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Op 1 januari dit jaar is dat (nog) niet gebeurd, maar het gaat een keer komen. De gemeente moet dan een miljoen euro bijstorten.

Als ’gemiddeld’ beoordeelt het college het risico dat bij ’reconstructieprojecten’ meer asbest en andere bodemverontreiniging wordt aangetroffen dan gedacht. Dat betekent: extra saneringskosten. Volgens het college kunnen die oplopen tot vijf ton. Ter vergelijking: de extra saneringskosten voor de Eilandseweg (Nederhorst den Berg) bedragen haast het dubbele: negen ton.

Het college rekent voor dat Wijdemeren tegen dergelijke risico’s is opgewassen. Om dat te beoordelen heeft het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) een tabelletje gemaakt met verhoudingsgetallen. Wijdemeren scoort volgens eigen berekening een 1,1 en zit daarmee in de categorie ’voldoende’ weerstandsvermogen tegen financiële rampspoed. Die categorie loopt van 1,0 tot en met 1,4. Met 1,1 bungelt Wijdemeren dus wel bijna onderaan. Mochten de risico-roofdieren zich daadwerkelijk op Wijdemeren werpen, dan moet een fors deel van de algemene reserve worden ingezet: bijna 5,2 miljoen euro. Dat betekent dat van die reserve slechts 526.000 euro beschikbaar is om vrij te besteden, zo staat in de begroting. De werkelijkheid is overigens iets minder somber. In de begroting stelt het college de algemene reserve op zo’n 5,7 miljoen. Maar de gemeenteraad besloot een paar weken geleden het spaarvarken verder te spekken tot 6,1 miljoen. Daarmee kan de Wijdemeerse politiek beschikken over ruim negen ton aan vrij besteedbare reserve-euro’s.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.