Tandenknarsen over deal 6 ton met BVV

Het verse kunstgras bij BVV.© archieffoto holland media combinatie

Edward de Vries Lentsch
Blaricum

Na het noodgedwongen stellen van 55 raadsvragen door de VVD over de deal van 600.000 euro tussen de gemeente Blaricum en voetbalclub BVV krijgt de raad toch inzage in een juridische analyse van advocatenkantoor Stibbe.

Tot dinsdagavond werd dat geweigerd door burgemeester en wethouders: ’De juridische onderbouwing en adviezen bevatten informatie die de belangen van zowel BVV als de gemeente Blaricum kunnen schaden.’ VVD-fractievoorzitter Rosmarijn Boender: „Met zo’n antwoord neemt u ons als raadslid niet serieus. Wij zijn er nu juist om die onderbouwing, die gevraagd is door de raad via het aannemen van een motie, ook te krijgen. Er is onder andere door Hart voor Blaricum expliciet gevraagd om het juridisch dichttimmeren (van de deal, red.). Die dichttimmering zouden we graag zien en kunnen we misschien meestemmen maar op dit moment begrijp ik er helemaal niks van.”

Na veel discussie tijdens het rondetafelgesprek komt het stuk, onder geheimhouding, via een memo van het college boven tafel. Dinsdag moet de raad beslissen over die ’waterdichte’ deal waarbij de voetbalclub vijftien jaar zelf het onderhoud van de twee kunstgrasvelden voor haar rekening neemt. Ook worden de kleedkamers gerenoveerd en met twee uitgebreid vanwege het opkomende meisjesvoetbal. Tandenknarsend gingen de liberalen akkoord met de geheimhouding. „De gemeente had als eigenaar ook kunnen kiezen voor transparantie en de aanbestedingsregels van onze gemeente volgen. Dus openbare aanbesteding. Het gaat om veel gemeenschapsgeld. Daar moet de overheid zeer zorgvuldig mee omgaan en niet als een soort fooi storten aan iemand die het rechtstreeks opdraagt aan een bevriende aannemer/leverancier. Dat laatste weten we niet zeker omdat we ook geen inzicht hebben in het gunningscontract.”

Vertrouwen

Wethouder Liesbeth Boersen verdedigde de gang van zaken die ook vragen opriep bij DAB (Rob Bruintjes) en het CDA. „Het draait allemaal om wederzijds vertrouwen. Het past bij de omslag die we willen maken naar een participatiesamenleving waarbij verantwoordelijkheden worden gelegd bij maatschappelijke partners.”

De wethouder probeerde even het gebrek aan informatie richting de VVD nog op een ,,misverstand'' te houden, omdat er wel andere informatie is verstrekt aan de raad, maar dus niet de juridische dichttimmering waarom was gevraagd. ,,We hebben naar eer en geweten ons best gedaan om alle vragen zo goed mogelijk onderbouwd te beantwoorden. Het heeft niet alleen veel ambtelijke maar ook heel veel bestuurlijke tijd gekost’’. Boender: ,,En van dit raadslid ook. Ik vind dit een heel vervelend antwoord om te krijgen van u. Wij doen dit niet voor de lol maar omdat we raadslid zijn.’’

Doordrammen

Het doordrammen had behalve principiële kanten ook als reden dat de gemeente mogelijk de klos is als het onverhoopt mis gaat met BVV, door ledenterugloop of afhakende sponsors, en de club niet kan voldoen aan de verplichting het voorgeschoten kunstgras terug te betalen aan de geldschieter.

Bea Kukupessy(De Blaricumse Partij) relativeerde: ,,Als er grote financiële problemen komen bij BVV dan kan de club altijd een moreel appel doen op de raad die dan aan zet is. Dat blijft staan.’’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.