Hilversum onderzoekt giftige tri-pluim

Redacteur De Gooi- en Eemlander
Hilversum

De ernstige vervuiling van het grondwater in Hilversum-Oost is het waterwingebied aan de Larenseweg genaderd. Waterleidingbedrijf Vitens staat machteloos. Hilversum trekt geld uit voor nader onderzoek.

Ruim vier miljoen euro kreeg Hilversum twee jaar geleden van de provincie voor stedelijke vernieuwing. Negen ton daarvan is gereserveerd voor bodemsanering. Hilversum wil nu 75.000 euro uittrekken voor nader onderzoek naar het vuile grondwater. De verontreiniging is indertijd veroorzaakt door de Philipsindustrie aan de Meteorenstraat, en door de infiltratie van rioolwater bij de Laarder Wasmeren begin vorige eeuw en het gebruik van het terrein bij Anna’s Hoeve als stortterrein en brandplaats (’vloeivelden’ Liebergerheide). Uit eerder onderzoek is gebleken dat de verontreinigingen in de richting van het pompstation Laren van de drinkwaterwinning van Vitens ’stroomt’. In juli vorig jaar hebben de gewestgemeenten, provincie, waterleidingbedrijven en waterschap afspraken gemaakt over het beheer van het grondwater in de regio. Als pilot is een nieuw onderzoek opgestart. ,,De conclusie is dat een belangrijk front van de verontreiniging nu nabij de winning is en dat de capaciteit van de zuivering van Vitens te beperkt is om dit aanstromende front te kunnen zuiveren.’’ De gemeente trekt daarom 75.000 euro uit om de twee grootschalige grondwaterverontreinigingen nader te bestuderen. Geothermisch onderzoek moet de breedte van het ’vuilfront’ aantonen. Ten tweede moet met een diepe peilbuis de diepte worden bepaald van de ’tri-pluim’ (trichlooretheen of trichloorethyleen, een giftig oplosmiddel). Derde deel van het onderzoek is het uitwerken van de aanpak van de sanering.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.