Beroep dominee Rinzema tegen ontslag verworpen

De Dorpskerk in Blaricu. Archieffoto HDC

Tamar de Vries
Blaricum

Het beroep van de Blaricumse dominee Jan Rinzema tegen zijn ontslag als predikant van de Dorpskerk heeft niets uitgehaald.

Het Generale College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen in de protestantse kerk heeft zijn beroep tegen het besluit van het Generale College voor de Ambtsontheffing (GCA) verworpen.

In kerkelijke taal heet het dat Rinzema de Blaricumse Dorpskerk niet langer ’met stichting kan dienen.’ Wat er aan de zogeheten losmaking van de predikant voorafging is de al langer durende tweestrijd in de kerk. Grofweg is dat een tweedeling tussen de (brede) kring rond Rinzema die de kerk zo open mogelijk wilde stellen en (een deel van) de kerkenraad die daar niets van moest hebben. Voorzitter Gert van Dijk van de kerkenraad schrijft in het kerkblad Onderweg dat één van de overwegingen waarom het bezwarencollege tot haar oordeel kwam, is dat er vier bemiddelingspogingen zijn mislukt. De commissie van goede diensten en het Regionaal College voor de Visitatie hebben zelfs ’ernstige en intensieve’ bemiddelingspogingen gedaan. ,,De hoop dat dominee Rinzema ooit nog goed in onze gemeente zal kunnen functioneren moet bijzonder klein worden geacht’’, schrijft Van Dijk. ,,Nu er een definitieve uitspraak is, is de weg vrij voor een nieuwe kerkenraad’’, schrijft hij. De zittende raad wil drie ’onbetwiste’ kerkleden vragen als informateurs een nieuwe kerkenraad samen te stellen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.