Verzet tegen keuze Meenttracé HOV blijft

Edward de Vries Lentsch
Blaricum

Hoewel de stuurgroep HOV in ’t Gooi meerijden Meent heeft omarmd om een vrije busbaan te voorkomen, en eindelijk eens een knoop door te hakken, blijven voorstanders van het Merk-tracé actief. Er zit dinsdag weer een protest van bewoners bij de raadsvergadering aan te komen.

Rob Bruintjes (Democratisch Alternatief Blaricum) zoekt het zelfs hogerop. Hij sprak maandag in Haarlem bij de commissie die het provinciale inpassingsplan(PIP) Hilversum-Laren behandelde. Het traject Huizen-Blaricum valt daar niet onder, maar Bruintjes mocht desondanks alvast inspreken. Hij brak weer een lans voor meerijden over het Merk. ,,Het is goedkoper, er is maximaal draagvlak voor en dus sneller te realiseren, voldoet aan R-net voorwaarden, geen extra geluidsbelasting, geen ruimtelijke ingrepen, veiliger verkeerssituaties, behoud van groen en de bomen en geen doorsnijding van Bijvanck en Blaricummermeent waartussen veel verkeer van jonge kinderen plaatsvindt door de aanwezigheid van sportclubs en scholen.’’

Bruintjes noemt ook de ’onnodige verplaatsing van een carpoolplaats’. ,,Inclusief de even onnodige kap van veertig jaar oude bomen, hetgeen een dramatische aantasting van de groene infrastructuur in Bijvanck zal betekenen.’’

Hart voor Blaricum is ’zwaar teleurgesteld’ in het eigen college en blijft achter meerijden Merk staan. ’Jammer dat zoveel partijen klakkeloos geloven wat onderzoekbureaus, stuurgroepen en partijgenoten verkondigen zonder zélf nu eens de stukken te bestuderen’, meldt HvB op haar website.

Spits

Dat doet in ieder geval wel de Eemnesser HOV-wethouder Niels Rood, blijkt via een uitgelekte e-mail aan stuurgroepleden. ’In de avondspits is de rijtijd van de meerijdvariant Merk volgens de bijlage bij het (Huizer, red.) collegevoorstel te lang(0,15 minuut). Gemiddeld kan de rijtijd voldoen, maar juist in de spits dient HOV snel te zijn. Uit eerder onderzoek (juni 2015 Goudappel Coffeng, Royal Haskoning/DHV en Arcadis), is gebleken dat de betrouwbaarheid en toekomstvastheid problematischer zijn bij de meerijdvariant over 't Merk dan de andere meerijdvariant.’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.