Brinkhuis Laren kostbaar paradepaardje

Opening Brinkhuis september 2012. foto studio kastermans

Redactie Hilversum
Laren

Veel Laarders vinden het in 2012 geopende Brinkhuis en het muziekcentrum een schoolvoorbeeld van goed besteed belastinggeld. Maar het jaarlijkse prijskaartje voor deze parel dreigt voor Laren een financiële molensteen geworden. Als er niet snel iets gebeurt, is de garantiereserve van 1,7 miljoen euro niet over 20 jaar maar al over 5 jaar op.

,,Als het uitgangspunt een gemeentelijke bijdrage van 80.000 euro per jaar was, en het is 280.000 euro, dan kan je als bestuur best een goed verhaal hebben waarom het 2,8 ton moest kosten. Maar als dat doorgaat zijn we over 5 jaar uitgekacheld, in plaats van over 20 jaar. Er moet wat gebeuren’’, legt wethouder Leen van der Pols uit.

Het bestuur van Hart van Laren (Brinkhuis/muziekcentrum) krijgt nog tot begin 2016 de tijd om te sleutelen aan verbetering van exploitatie en beheer. Dan worden definitieve afspraken gemaakt op basis van de jaren 2014 en 2015. Een commissie van drie ’wijzen’ komt al eind maart 2015 met een adviesrapport bij het college.

De commissie zal zich ook buigen over de vraag waar in het verleden de grootste inschattingsfouten zijn gemaakt en wat oplossingen kunnen zijn. Van der Pols: ,,Wordt er optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden? Er komt een ander financieel plaatje uit dan was verwacht. Waar ligt de oorzaak en kunnen we dat bijstellen? En als het niet bij te stellen valt, moet je bekijken of je het er vervolgens voor over hebt. Want onomstotelijk is al vast komen te staan dat Hart van Laren een prachtige plek is. Een mooie ontmoetingsplaats die veel mensen al hebben gevonden. Dat mag wat kosten. Net als bij het opstarten van een onderneming gaan kosten soms voor de baat uit. Maar in dit tempo is het geen houdbare situatie.’’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.