'Externen vullen gaten bij Gooise brandweer'

Ronald Frisart
Hilversum

Brandweer Gooi en Vechtstreek huurt brandweerlieden van buiten de regio om gaten in het zomerrooster te vullen. Dat zegt vicevoorzitter Ruud van Vliet van de Vakvereniging van Brandweer Vrijwilligers (VBV). Hij baseert zich op informatie van VBV-leden in het Gooi en de Vechtstreek.

In een schriftelijke reactie laat het regionale korps weten dat externen worden ingehuurd ’indien er deze zomer gaten in roosters ontstaan’.

Daarmee erkent het korps niet met zoveel woorden dat nu al mensen van buiten worden ingehuurd, zoals de VBV zegt, maar ontkent het ook niet.

Aantallen mensen en voertuigen waarop externen (zo nodig) worden ingezet, beschouwt het regionale korps als ’interne bedrijfsvoering’ waarover geen mededelingen worden gedaan, zo staat in de reactie.

Brandweercommandant John van der Zwan zei vorige week ’ja’ op de vraag van deze krant of zijn korps om het zomerrooster te vullen genoeg opgeleide brandweerlieden paraat heeft. Ter toelichting zei hij dat dat is gelukt doordat zich vrijwillig mensen hebben gemeld om extra diensten te draaien in de zomer. Hij repte niet over inhuur van externen.

Recent trokken Hart voor Blaricum en de Hilversumse SP aan de bel omdat ze zich zorgen maaktenover het zomerrooster bij de brandweer.

Nu zegt SP-fractieleider Bianca Verweij dat ze blij is dat de gaten zijn gedicht, maar dat ’een gesprek nodig blijft’ met voorzitter Broertjes van de Veiligheidsregio en commissaris van de Koning Remkes, omdat de situatie wel ’zorgelijk’ is.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.