Dudok Wonen mogelijk over grens van wet

Ronald Frisart
Hilversum

Dudok Wonen heeft de bewonerscommissie Zuiderheide in Hilversum in de ban gedaan en wil een nieuwe vertegenwoordiging van de huurders. Die ingreep is mogelijk in strijd met de wet.

Het begon met onenigheid in de bewonerscommissie. Eén lid stapte op na meningsverschillen met de rest. Een tweede lid vertrok om gezondheidsredenen. De twee liepen naar de corporatie. Die deed verzoeningspogingen, maar die zijn gestrand.

De corporatie zette vervolgens vraagtekens bij de representativiteit van de bewonerscommissie: trad die nog wel op namens de meeste huurders? De gebleven leden van de commissie, nadien aangevuld met een nieuw lid, vroegen de huurders om steun. 106 bewoners (er zijn 183 huurwoningen) zetten hun handtekening. Een duidelijke meerderheid.

Dudok Wonen stelt echter: ,,Er zijn ook huurders die zich door deze mensen niet vertegenwoordigd voelen’’. Dat is van belang nu de zes commissieleden zich hebben gemeld voor de nieuwe bewonerscommissie die Dudok Wonen wenst. Anderen kunnen zich nog tot 1 september melden. De corporatie betwijfelt al op voorhand of ‘de zes’, gesteund door 106 handtekeningen, representatief genoeg zijn.

Wat zegt de Wet op het overleg huurders verhuurder? Die stelt eisen aan een bewonerscommissie. Zo moet die de huurders informeren over wat ze doet en de huurders betrekken bij het formuleren van standpunten. Verder moet de commissie ten minste één keer per jaar verantwoording afleggen en de vergadering van huurders plannen voor het nieuwe jaar laten vaststellen. Tot hier is er geen probleem.

De crux zit in artikel 2a van de wet. Daarin lezen we bijvoorbeeld (lid 3) wat er moet gebeuren als meerdere clubjes zeggen te spreken namens de huurders. Dan moet de corporatie bepalen welk orgaan ’het meest representatief moet worden geacht’. Niet aan de orde bij Zuiderheide. Er is maar één bewonerscommissie: de commissie waarmee Dudok Wonen sinds 1 juli weigert te praten.

Beslissend is artikel 2a lid 2: ,,Een verhuurder kan besluiten een bewonerscommissie niet als bewonerscommissie in de zin van deze wet aan te merken, indien die commissie niet aannemelijk kan maken dat zij namens bewoners van huurwoningen van het betrokken wooncomplex met de verhuurder in overleg kan treden’’.

De zittende commissie heeft dat met 106 handtekeningen aardig aannemelijk gemaakt. Dudok Wonen stelt echter dat er ’ook huurders zijn die zich door deze mensen niet vertegenwoordigd voelen’. Maar wanneer vindt Dudok Wonen een commissie representatief? Als die 80 procent van de huurders achter zich heeft, of een ‘Noord-Koreaanse’ 99,9 procent? De corporatie waagt zich niet aan een cijfer. De overlegwet noemt evenmin een percentage.

Gezien de 106 handtekeningen is het best denkbaar dat een rechter Dudok Wonen op de vingers tikt voor het boycotten van de bewonerscommissie: in strijd met artikel 2a lid 2 overlegwet. Vooralsnog stapt de commissie echter niet naar de rechter. Daarom is het afwachten wat er gebeurt na 1 september, als vorming van een nieuwe bewonerscommissie aan de orde is.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.