Toekomst afgebrande ’Kerkstraat-pandjes’ Huizen in handen van eigenaar

Marjolein Vos
Huizen

Er is een kans dat de op 9 augustus door brand verwoeste panden aan de Kerkstraat in Huizen worden gesloopt. Eventuele nieuwbouw ter plaatse kan vervolgens groter uitvallen dan de huidige bebouwing. Dit valt op te maken uit de antwoorden van het college van b en w op de vragen die de ChristenUnie Huizen heeft gesteld naar aanleiding van de brand.

De gemeente schrijft dat er al een eerste gesprek heeft plaatsgevonden met de eigenaar van de panden. Het college lijkt zijn eigen invloed op het proces niet al te groot in te schatten. In de eerste dagen na de brand was er wel een rol voor de gemeente weggelegd, schrijft het college. ’De restanten van de panden moesten immers direct op constructieve veiligheid worden gecontroleerd’. Vandaar dat er onder meer is overgegaan tot het stutten van de gevel.

Maar de invloed op her- of nieuwbouw lijkt beperkt. In de discussie is het ’door de raad vastgestelde toetsingskader’ essentieel, stelt de gemeente. Dit kader bestaat uit een aantal cruciale punten. Zo heeft het pand geen monumentale status en ligt het niet in het beschermd dorpsgezicht. Verder legt de gemeente uit dat de keuze voor sloop/nieuwbouw al dan niet in combinatie met behoud van oude elementen aan de eigenaar is, juist omdat er geen bijzonder beschermingsregels gelden. Ook stelt de gemeente dat het bestemmingsplan een ruimere bouwmogelijkheid biedt dan wat er nu is gebouwd. ’Voor ons college gaat het niet om de vraag wat wel of niet ’wenselijk’ is, maar om de (ruimere) kaders die u, de raad, ons heeft gegeven.’

Vrienden

Eerder deed Yvonne van Sluys (Vrienden van het Oude Dorp) een beroep op de eigenaar om toch vooral te proberen de pandjes in oude staat te herstellen. Hier wilde de eigenaar nog niet op ingaan. De brand legde drie pandjes in de as. Hierin waren een bloemenzaak, een modewinkel en een snackbar gevestigd.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.