’HOV-raadsvoorstel Blaricum Meenttracé is gebakken lucht’

Edward de Vries Lentsch
Blaricum

,,Het raadsvoorstel Meenttracé is in onze ogen gebakken lucht. Dit omdat vorige week wethouder Boersen de raad moest melden dat gedeputeerde Post weigert garanties te geven. Dit ondanks ambtelijke overeenstemming dat er gegarandeerd geen vrije busbaan gaat komen over de Meent.’’

Rink Jan Slotema van het bewonerscollectief Bijvanck geeft alvast een schot voor de boeg. Dinsdagavond 6 september buigen de Blaricumse gemeenteraadsleden zich, samen met insprekers, over het zoveelste hoofdstuk in de HOV-saga. ,,Waarom zegt de gedeputeerde niet dat zij zich bestuurlijk hard voor (wat ambtelijk is overeengekomen, red.) gaat maken, in plaats van dat ze geen harde toezegging kan doen. Als er één dossier is waar het woord van de gedeputeerde van grote betekenis is, is dat wel het HOV dossier. De wethouder heeft zich met een formeel kluitje in het riet laten sturen.’’

Het bewonerscollectief blijft bij de oproep richting raad om die andere route van de snelbus, meerijden over ’t Merk en de Randweg van en naar halte carpoolplaats, te kiezen. ,,Het Merk is beter en korter voor de reizigers, is vele malen veiliger en tast de leefomgeving van de bewoners niet aan. En is door het gestroomlijnde veilige traject het meest comfortabele voor de chauffeurs en de reizigers. Bovendien blijkt wederom uit recentelijk onderzoek van Huizen, dat het Merk wel HOV-waardig is. Meerijden via het Merk is uitputtend beschreven en doorgerekend. Meerijden via de Meent kent vele vraagtekens ten aanzien van de herinrichting van de rotondes, kruispuntaanpassingen en veiligheid van oversteken voor langzaam verkeer. Het is een ’black box’ met één keiharde randvoorwaarde: de bus moet er gemiddeld 30 km/u kunnen rijden, hetgeen ingrijpende aanpassingen vergt.

Salamitactiek

Beslissen vóór de Meent en terugkomen als de gedeputeerde niet met de garantie komt van afzwering van de vrije busbaan, heeft alle kenmerken van een salamitactiek. Als het hek van de dam van de Meent eenmaal open is, is terugkeren naar het Merk een gelopen race. De raad moet nu niet besluiten, is ook nergens voor nodig. Onderhandel tenminste door zonder besluit. De tijdsdruk ligt niet bij Blaricum, maar bij de gedeputeerde.’’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.