Gezochte argumenten tegen carpoolkoffiewagen

De plek (geel) van de koffiewagen op de carpoolplaats Crailo.

Huizen

Na een opfrisbeurt van het beleid krijgt Huizen zes nieuwe (vaste) standplaatsen. Een daarvan komt aan de rand van de carpoolplaats Crailo, tegenover Tergooi, bij de op- en afritten van de A1. Een ondernemer wil hier graag een wagen neerzetten om op werkdagen in de ochtendspits - van zes tot 10 uur - ’koffie en lekkernijen’ aan de man te brengen. Goed nieuws voor carpoolers en voorbijgangers.

Maar - zo blijkt - slecht nieuws voor de bewoners van de aangrenzende villawijk Crailo. Buurtpreventievereniging Craai (bij monde van Thea Rodenhuis) en bewoners Lesha Witmer en Ray de Vries maken ernstig bezwaar tegen de komst van de koffiewagen naar de ’overvolle’ carpoolplaats. Omdat zo’n wagen de chaos en het ’levensgevaar’ - met name voor al die ’slingerend’ fietsende scholieren - op en rond de ventweg en het kruispunt alleen maar verergert. Omdat die voor veel zwerfafval gaat zorgen. En omdat zo’n kar toch niet rendabel is.

Bewoner De Vries is tijdens het uitlaten van zijn honden dagelijks getuige van ’chaotische toestanden’ in de bocht van de ventweg. De Huizer bezigt bloemrijke taal in zijn mailtje aan de gemeente. ’Enerzijds cirkelen aanzienlijke hoeveelheden automobielbezitters rond die wanhopig een parkeerplaatsje zoeken en anderzijds maken drommen schoolgaande kinderen in rijen dik, met meer aandacht voor hun portable telefoon dan voor het verkeer, gebruik van genoemde driesprong.’

Het idee om in de ’uiterst onoverzichtelijke’ bocht een ’koffiehuisje’ te plaatsen is volgens De Vries ’niet ontsproten aan een geest die de indruk wekt inzicht in de verkeerssituatie te hebben’.

Een ambtenaar stelde in antwoord op Craai al, dat de ondernemer beloofd heeft dat hij de omgeving van de koffiewagen spic en span houdt. Dat is ook verplicht volgens de door de gemeente te verstrekken vergunning. En Huizen houdt de nieuwe standplaats bewust niet ’branche-vrij’: een snackkar is daar bijvoorbeeld niet gewenst.

Het is prijzenswaardig dat Craai de gemeente helpt bij het onderhoud van het groen op de carpoolplek en langs de Sparrenlaan en zich samen met individuele bewoners zorgen maakt over de veiligheid. Maar de argumenten tegen de koffiewagen komen een beetje gezocht over. Of de koffieschenkerij rendabel is of niet, is enkel en alleen de zorg van de ondernemer. Het zwerfafval wordt opgeruimd. Resteert de verkeersveiligheid. De plaatsing van een koffiewagen heeft daar op het eerste gezicht geen invloed op. En desgewenst kan er een ’veiliger’ plekje op de carpoolplaats worden gezocht. Wellicht schuilt achter de bezwaren een nimby-houding (’not in my backyard’). Alhoewel, beide protesterende buren wonen op een afstand van respectievelijk 127 en 183 meter - zoals een kraai vliegt - van de carpoolplaats.

Eddie de Paepe (analyse)

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.