Resultaten enquête: Kleine Spoorbomen exemplarisch voor problematiek spoorzone

© HAP

1 / 2
Peter Schat
Hilversum

In de situatie rond de Kleine Spoorbomen komen alle problemen die spelen in de spoorzone samen. Die gevolgtrekking is te maken uit de resultaten van de enquête die door 424 lezers is ingevuld.

Donderdagavond zijn de resultaten van de door de Stichting Hilversumse Architectuurprijs gehouden enquête gepresenteerd op een debatavond in het Raadhuis van Hilversum. Na presentaties over hoe de spoorzoneproblematieken waren opgelost in Delft, Heerlen en Vught is over de enquêteresultaten gedebatteerd.

Voorzitter Peter van Dulst van de HAP vindt het grote aantal deelnemers aan de enquête getuigen van hoge betrokkenheid. In deze volgorde ervoeren de deelnemers aan de enquête de grootste problemen: Kleine spoorbomen, Stationstunnel, Beatrixtunnel, Oosterengwegovergang. ,,Het gaat niet om een representatieve enquête, de inzenders vormen wel een betrokken groep Hilversummers en Bussumers met een duidelijke mening over het spoor in Hilversum. De zeer ruime toelichtingen die men bij de vragen heeft achtergelaten zijn daarvan een bewijs.’’

Crailose Brug

De overgrote meerderheid wil een fundamentele aanpak en 74% ziet het liefst het spoor onder de grond verdwijnen, zodat er één Hilversum gaat ontstaan. Over het spoor heenbouwen is minder populair, want daarvan is 37% voorstander. 30% lijkt dat geen goed plan en 25% staat er neutraal tegenover. Dat de situatie rond de Kleine Spoorbomen niet kan blijven zoals die is, daarover is 67% het eens. De ontevredenheid over de Kleine Spoorbomen is het grootst: 59% geeft aan dat te zijn. Met de Crailose Brug is juist tevredenheid: 57% is dat.

Uit de suggesties die bij de open vraag zijn gedaan, blijkt dat de meeste inzenders het spoor laten zakken als enige goede oplossing zien voor het probleem van de Kleine Spoorbomen. Veel inzenders pleiten voor een fundamentele aanpak van de Spoorzone. Bij het overbouwen van het spoor kunnen de inzenders zich (nog) niet veel voorstellen.. De meesten nog in combinatie met het zakken van het spoor.

Uit een bloemlezing van de gemaakte opmerkingen: ,,Ik vind dat uit het tot nog toe gevoerde beleid een zekere minachting bestaat voor de noord- c.q. oostkant van het spoor.’’

,,Het spoor en de treinen zijn ook onderdeel van Hilversum. Een verdiept spoor vind ik daarom geen oplossing. Het zicht vanuit de trein op Hilversum zou hiermee te niet worden gedaan. Wel vindt ik een verdiepte spoorwegovergang zoals gepland is bij de Oosterengweg en een verdiepte overgang bij de kleine spoorbomen een oplossing voor de doorstroming van het verkeer.’’

,,Omgeving spoor ziet er armoedig uit. Doorstroming is vaak slecht. Het beste idee is volgens mij het spoor in het centrum helemaal te laten zakken. Dan kan daar bovenop wel gebouwd worden.’’

Levensgevaarlijk

,,De situatie bij de Kleine Spoorbomen is niet overzichtelijk en gevaarlijk doordat er een gebouw in de zichtlijn staat. De situatie bij de tunnel onder het station is levensgevaarlijk aan de kant van het Oosterspoorplein. Fietsers komen geregeld met een noodvaart van de Larenseweg af. Ik als automobilist stop altijd netjes voor het stopbord, trek voorzichtig op en ben altijd erg blij dat ik geen fietser schep. Als fietser ben ik blij dat ik er nooit ben aangereden.’’

,,De spoorsituatie in Hilversum zorgt ervoor dat zéker in de spits de wegen dicht slibben. Met name die bij de Soestdijkerstraatweg. De spoorwegovergang bij de Oude Amersfoortseweg blijft regelmatig overdreven lang dicht. Soms letterlijk 5 minuten. Verder zijn de kruisingen bij het station aan beide kanten zeer gevaarlijk.’’

,,Goed plan om de overlast van de zowel auto's als treinen zo veel mogelijk te beperken. Zo zou je het terrein tegenover het wandelpad prachtig kunnen inrichten als park. Past wel bij een groene stad, toch?’’

De HAP kiest om de twee jaar de mooiste nieuwbouw van Hilversum. In tussenliggende jaren, zoals dit jaar, snijdt de HAP een actueel thema aan.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.