Twijfels over uitvaarten in Hilversum

Crematorium Hilversum is onderdeel van monumentale begraafplaats Zuiderhof.© Crematorium Hilversum

Van onze verslaggever
Hilversum

Rekenkamer Hilversum neemt Uitvaartstichting Hilversum onder de loep. De kamer betwijfelt of de stichting de Hilversumse begraafplaatsen en het crematorium op Zuiderhof wel kostendekkend kan exploiteren.

Uitvaartstichting Hilversum is sinds juli 2016 beheerder en exploitant van alle gemeentelijke voorzieningen voor cremeren, begraven en gedenken.

Verlies

Het eerste jaar was er een fors hoger verlies dan verwacht: bijna een half miljoen euro. Gerekend was op zogenoemde aanloopverliezen van een kleine twee ton. Het bestuur van de stichting gooide het vorig jaar zomer op hogere opstart- en personeelskosten dan begroot en tegenvallende opbrengsten uit begraven. Zo daalde het aantal begrafenissen op de Noorderbegraafplaats van 82 naar 40.

De stichting werd opgericht om Crematorium Hilversum te runnen. Het crematorium werd op kosten van de gemeente ondergebracht bij monumentale begraafplaats Zuiderhof. Besloten werd ook de gemeentelijke begraafplaatsen onder te brengen bij de stichting. De gemeente is nog steeds eigenaar van de begraafplaatsen en het crematorium en ontvangt van de uitvaartstichting een vergoeding voor het gebruik ervan.

Zeggenschap

De rekenkamer, een door de gemeenteraad ingesteld onafhankelijk orgaan, vraagt zich af welke zeggenschap de gemeente nu en in de toekomst eigenlijk heeft over de Uitvaartstichting. Het feit dat de gemeente in de raad van toezicht wordt vertegenwoordigd door de inhoudelijk betrokken wethouder is mogelijk niet voldoende. Ook dit wordt onderzocht.

Verder kijkt de rekenkamer of er is voldaan aan voorwaarden wat betreft staatssteun, aanbestedingsrecht en de Wet markt en overheid. De Uitvaartstichting combineert immers een gemeentelijke taak (beschikbaar stellen van begraafplaatsen) met commerciële activiteiten zoals cremeren, de verkoop van urnen en het aanbieden van catering tijdens uitvaarten.

Het rekenkameronderzoek naar de Hilversumse uitvaartstichting is naar verwachting na het zomerreces van de gemeenteraad klaar.

Elektrische voertuigen

Hoe de stichting momenteel draait, is niet bekend. Uitvaartstichting Hilversum meldde vorige week dat vijf oude voertuigen zijn vervangen door twee multifunctionele, volledig elektrische exemplaren.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.