Drankclubs probleem in hele regio

Eddie de Paepe
Hilversum

De gemeente Hilversum gaat hard optreden tegen sportclubs die alcohol schenken aan jongeren beneden de achttien, maar ook in de rest van de regio wordt de wet aan de laars gelapt.

Dit blijkt uit een steekproef van de gewestelijke gezondheidsdienst (GGD). ’Mysterykids’ van zeventien en vijftien jaar bezochten 49 kantines. Zij werden begeleid door medewerkers van Nuchter, Kenniscentrum Leeftijdsgrenzen.

De jeugdige kantinebezoekers hadden de opdracht om een zwakalcoholische drank te bestellen. Per sportkantine werden steeds twee aankooppogingen gedaan door een jongen en een meisje van zeventien.

Aangevuld met een poging van een 15-jarige. Lukte het om bier, wijn of een mixdrankje te kopen? Vroeg de barmedewerker naar leeftijd of identiteitsbewijs? Was het een man of vrouw? Hoe oud was hij of zij ongeveer? Wat het druk in de kantine?

Nuchter

Uit het rapport van Nuchter, dat gisteren door de GGD aan krant beschikbaar is gesteld, blijkt dat maar liefst driekwart van de 98 pogingen van de ’mysterykids’ succesvol waren. Eén te jonge bezoeker of zelfs beiden kregen zonder problemen een glas bier of wijn.

In slechts dertien kantines werd dat in beide gevallen geweigerd. Opvallend: in nogal wat clubgebouwen werd wél netjes naar leeftijd en/of legitimatiebewijs gevraagd, maar daarna tóch een glas alcohol geserveerd.

De zes bezochte hockeykantines komen het slechtst uit de bus, alhoewel daar meestal maar één van beide pogingen succesvol was. De wet wordt daar dus vaak ’net niet’ correct nageleefd. Na de hockey volgen tennis (16 clubs) en voetbal (19) op de ’foute ranglijst’. Kleinere sporten als korfbal en handbal (zeven clubs) komen relatief goed uit de steekproef.

Clubgebouwen

In de grote gemeenten Hilversum en Huizen zijn respectievelijk dertien en tien bezocht. Daarna volgen Wijdemeren (6), Bussum (4) en Weesp (4). In Blaricum, Laren, Muiden en Naarden beperkte de steekproef zich tot drie clubgebouwen.

Procentueel scoort Hilversum het slechtst: driekwart van de pogingen van de 17- en 15-jarigen om alcohol te krijgen waren succesvol. Ook in Wijdemeren (67%) is nog heel wat te verbeteren, net als in Laren (56%). De overige gemeenten zitten op ruim vier van de tien pogingen. Een relatief gunstige uitzondering vormt Blaricum (twee op negen).

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.