’Leegstand in het centrum neemt af’

De vroegere V&D is volgens de gemeente een uuitzondering.© Archief Studio Kastermans

Valentijn Bartels
Hilversum

Volgens burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum neemt de leegstand in het Hilversumse centrum af.

Het college is dan ook te spreken over de toegepaste strategie om leegstaande panden te vullen. „Onze aanpak heeft zichtbaar resultaat opgeleverd, wij zien dan ook geen aanleiding dit beleid te wijzigen.” In een aangenomen motie van de SP werd opgeroepen alternatieven te onderzoeken om maatregelen te treffen (repressief en stimulerend) tegen leegstand. ’Onnodig’ dus, volgens het college. „Wij verbinden, verleiden, vernieuwen, versnellen en vertellen, zowel met vastgoedpartijen als met ontwikkelaars”, aldus het college.

De aanpak ’van de lange adem’, zoals het college het noemt, werkt volgens hen zo goed dat kantoren zijn getransformeerd naar woningen en dat leegstand in het centrum afneemt, met uitzondering van de V&D. „Er is meer vraag naar ruimte dan dat er aanbod is. Daarmee is de leegstand onder frictieniveau gekomen.” Burgemeester en wethouders schrijven aan de raad dat ’de markt dusdanig aantrekt dat het de vraag is in hoeverre leegstand een issue blijft’. „Op dit moment is er nog sprake van leegstand”, maar het college verwacht dat dit spoedig beëindigd zal zijn. Als voorbeelden worden de Melkfabriek, het Lucentterrein en Werf35 genoemd. Onlangs bleken er uit onderzoek van de Economic Board Gooi en Vechtstreek zorgen te bestaan over leegstand in de Hilversumse Havenstraat. Ondernemers voelen zich belemmerd door de gemeente. Experimenten en herontwikkeling zijn volgens het onderzoek noodzakelijk.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.