Eemnes investeert fors in jeugdbeleid

De Nicolaaskerk als vuurtoren, zaterdagavond.© foto caspar huurdeman

Edward de Vries Lentsch
Eemnes

Hoewel Eemnes ’eerlijk gezegd geen echt grote problemen kent’, zoals het letterlijk in de kadernota 2018 (hoofdlijnen financieel beleid) staat, gaat het college (CDA-D66-PvdA) niet op zijn lauweren rusten tot de gemeenteraadsverkiezingen maart volgend jaar. Vooral wethouder Jan den Dunnen stroop nog eens flink de mouwen op met investeringen, onder andere in de jeugd.

Eerst nog even vaststellen dat Eemnes financieel er gezond voor staat. Er komt steeds meer geld uit het gemeentefonds binnen en geleidelijk stijgen ook de ozb-inkomsten dankzij het toenemend aantal huizen en bedrijven.

,,We stellen de raad voor de belastingen voor het vierde achtereen volgende jaar niet te verhogen. In 2018 geven we weer geld terug uit de reserves riool en afval aan onze inwoners, zodat voor het gemiddelde huishouden ook een daling van de woonlasten krijgt gepresenteerd’’, aldus de rekenmeester van het Eemnesser college, burgemeester Roland van Benthem. ,,De keuze is om de overschotten niet te gebruiken om de ozb te verlagen, maar om te investeren in Eemnes. Daar zijn voldoende ambities voor.’’

In de kadernota die maandag 26 juni wordt besproken door de gemeenteraad valt onder andere op dat Eemnes fors investeert in de jeugd.

,,Op bepaalde delen van het sociaal domein, wmo, houden we geld over en in de jeugdzorg komen we geld tekort. De schotten gaan nu tussen de verschillende geldstromen uit, waardoor we het tekort van de een kunnen aanvullen met het overschot van de ander’’, vertelt wethouder Jan den Dunnen.

’Kindpakketten’

,,We gaan ’kindpakketten’ in de markt zetten. Daardoor kunnen kinderen die het niet al te breed hebben (volgens de Kinderombudsman groeit 1 op de 9 kinderen in Nederland op in armoede, red.) volwaardig meedoen. Denk aan geld voor schoolreisjes, schoolspullen, danslessen, zwemlessen en verjaardagsboxen. Ook investeren we veel in sport en verenigingen. De laatste jaren is er bezuinigd, maar nu wordt het basisbedrag per vereniging verhoogd, het subsidiedeel van de jeugdsport trekken we op en, als er behoefte aan is, brengen we een sportmagazine uit. We willen verder trainer- en coachopleidingen financieren met subsidies van de gemeente. In totaal 32.000 euro extra investeren in de sport. Degenen die graag op straat rondhangen, krijgen te maken met een jongerencoach voor de 14-15 jarigen (kosten 40.000 euro) en we willen 15.000 euro uittrekken voor activiteiten in het Huis van Eemnes (expressie, huiswerkbegeleiding, workshops). Die coach moet ondersteunend zijn aan het jeugd- en jongerenwerk wat we nu in Impuls hebben. Outreachend jongerenwerk, kijken wat ze willen, hoe gaan we ze erbij betrekken.’’ Het college kiest ook voor het aanbieden van een groot programma (b-fit) op peuterspeelzalen en scholen. Om kinderen, door beweging en informatie over gezond eten, te helpen een goed gewicht te krijgen.

En hoewel de gemeente Eemnes zelf financieel de wind in de zeilen heeft, geldt dat dus niet voor al haar inwoners. ,,Schuldenproblematiek neemt toe. We gaan een armoedeconsulent (35.000 euro) voor drie jaar aantrekken die bij mensen op bezoek komt en bekijkt hoe problemen zijn op te lossen, onder meer via een buddy.’’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.