Zorgen over bouwplannen Rosa Spier

Eddie de Paepe
Laren

Het nieuwbouwplan van het Rosa Spier Huis blijft de gemoederen in Laren bezighouden. Een flink aantal organisaties en betrokkenen maakt zich grote zorgen.

Het gaat om de Erfgoedvereniging Heemschut, Nederlandse Tuinenstichting, Stichting Behoud Erfgoed Rosa Spier, Stichting Laren Groen, Stichting Bewonersbelangen Laren-West en diverse omwonenden.

Tegenstanders van de sloop van het bestaande huis hebben zich ook laten horen in de gemeenteraad. De CDA-fractie heeft inmiddels - bij monde van Maria Klingenberg - al een groot aantal kritische vragen over de kwestie op het college afgevuurd. Die zijn beantwoord door verantwoordelijk wethouder Ton Stam.

Het CDA informeerde onder meer naar het rapport waarin het huidige gebouw van het Rosa Spier huis technisch is afgekeurd. Dit vormde de basis voor het inruilen van het oude plan (renovatie en kleine uitbreiding) voor het huidige nieuwbouwplan.

Stam meldt dat in de rapporten ‘Monitoring gebouwkwaliteit in de Verpleging en Verzorging 2005’ en ‘Gebouwkwaliteit in de Verpleging en Verzorging 2005’ staat dat het Rosa Spier Huis op meerdere punten niet voldoet aan ’de functionele kwaliteit voor bestaande bouw voor de desbetreffende doelgroep’.

Het Rosa Spierhuis heeft vanaf 2005 diverse plannen gemaakt. Die zijn, aldus Stam, om uiteenlopende redenen niet doorgegaan. ’Veelal lagen daar bedrijfseconomische reden aan ten grondslag. Ook had het Zorgkantoor aangegeven problemen te hebben als er geen structurele oplossing zouden komen. En bovendien had het Rosa Spier Huis natuurlijk ook te maken met potentiële cliënten die - in het licht van deze onzekerheid - ook de keuze voor andere huizen konden gaan maken.’

Verder wilde het CDA onder meer weten ’of het Rosa Spier Huis wettelijk mag selecteren (positief discrimineren) op (voormalige) beroepsgroepen en selecteren wie er bij Slokker Vastgoed mag huren?’. En of het huis wel ’45 verpleegplaatsen met een mix aan somatische en psychogeriatrische patiënten’ kan exploiteren.

Statuten

De wethouder antwoordt dat het Rosa Spier Huis verantwoordelijk is voor de verhuur van het hele complex, en dat de nieuwe appartementen worden toegewezen op basis van de eigen statuten.

Verder stelt Stam, dat het Rosa Spier Huis de grond aan de Treublaan onvoorwaardelijk heeft gekocht en zelf verantwoordelijk is voor de exploitatie. Hij benadrukt dat de terreinen aan de Hector Treublaan en Esseboom een maatschappelijke bestemming hebben, die in het laatste geval door het college in ’wonen’ mag (en waarschijnlijk zal) worden gewijzigd.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.