’Toch reclamemast op Baarns sportpark’

Joost Reijnders
Baarn

Als het aan het college van b en w ligt, mag woonwarenhuis Nijhof zijn bestaande reclamemast vervangen door een nieuw, maximaal 35 meter hoog exemplaar. Een tweede mast op bedrijventerrein De Drie Eiken, aan de oostkant van Baarn, mag niet. Vanuit de gemeenteraad komt het initiatief om toch een digitale mast op het sportpark Ter Eem te realiseren.

Zo lijkt er deze maand vaart te komen in een al sinds 2008 lopend dossier. Het leek de gemeente indertijd een goed idee om een ondernemer op sportpark Ter Eem een reclamemast te laten plaatsen van maximaal 12 meter, en de huuropbrengst van 25 mille per jaar door te sluizen naar de sportverenigingen. Uiteindelijk kwam in 2012 Nijhof uit de bus als toekomstige uitbater van de reclamemast. De fundering is gelegd, maar de mast is er nooit gekomen. Voortschrijdend inzicht, onder meer over de reconstructie van de A1 en de financiële vooruitzichten, stonden de bouw in de weg. Nijhof heeft de gemeente inmiddels laten weten geen brood te zien in een mast van 12 meter. Wel heeft het bedrijf bij de gemeente een principeverzoek ingediend voor de bouw van een mast van 45 meter hoog op het eigen terrein - ter vervanging van de bestaande reclamezuil die vanaf de A1 nauwelijks nog te zien is - en voor een mast op het terrein van bouwbedrijf Van Wijnen op bedrijventerrein de Drie Eiken.

Het college van b en w stelt de gemeenteraad nu voor Nijhof toestemming te geven van een mast van maximaal 35 meter, en geen vergunning te geven voor een mast op De Drie Eiken. Dat laatste zou niet passen in het landschap en bij het dorpse karakter van Baarn.

Vanuit de gemeenteraad komt nu het initiatief om toch een reclamemast te realiseren op het sportpark Ter Eem. De LTS en de VVD zullen een amendement op het raadsvoorstel indienen, waarin het college wordt opgedragen zo snel mogelijk werk te maken van de (Europese) aanbesteding voor een digitale mast op het sportpark langs de A1. Frans Colthoff (VVD): ,,Wij willen op gemeentegrond een mast realiseren waarvan de opbrengst ten goede komt aan de breedtesport. Een mast van 12 meter is niet realistisch, die zie je niet eens als er geluidschermen komen langs de A1. Het moet commercieel exploitabel zijn. Hoe hoog dan wel is niet aan mij, daar zijn specialisten voor. Er zijn voorbeelden van zulke masten, onder meer bij Barneveld en Amersfoort. Wij willen dat het een digitale mast wordt, en dat er met de ondernemer die hem gaat bouwen en exploiteren afspraken worden gemaakt om bijvoorbeeld eens in de week een Baarnse activiteit te promoten.’’ Colthoff schat dat een dergelijke mast tussen de vijftig en zeventig mille per jaar kan opleveren voor de Baarnse sportverenigingen.

Nijhof heeft nooit de afgesproken 25 mille huur per jaar aan de gemeente betaald, en hoefde dat ook niet, zo constateert het college nu. De verwachte huuropbrengst is wel al doorgesluisd naar de sportverenigingen, in totaal iets meer dan 111.000 euro en het college laat weten dat de gemeente die openstaande post zal moeten afboeken. Woensdag vergadert de gemeenteraad.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.