Besluit sporthal Soest uitgesteld

Hans van Keken
Soest

Alle participatie ten spijt, wordt de keuze voor een nieuwe locatie voor een sporthal in Soest een klus voor het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad.

Het college heeft het besluit over de verkiezingen heen getild. Eigenlijk omdat het geen zin meer heeft om nu vast te houden aan de eerder door de gemeenteraad vastgestelde kaders, dus aan de keuze voor een locatie in de wijk Overhees, zo is de gedachte. ,,Het kan best dat de nieuwe gemeenteraad die kaders wil loslaten. Dan zouden ook andere locaties in beeld kunnen komen”, aldus wethouders Janne Pijnenborg en Jannelies van Berkel.

De kaders waren eigenlijk al eerder losgelaten, doordat oppositiepartij GGS de optie van een nieuwe sporthal op de plek van Beukendal wilde laten uitrekenen. Hoewel het college daar eigenlijk woningbouw wil, nam het die mogelijkheid ook mee bij het aantal te kiezen locaties. In Overhees rees afgelopen jaar flink wat weerstand tegen de komst van een nieuwe grote sporthal, terwijl een meerderheid in de raad het college eerder op pad had gestuurd met de opdracht juist daar een nieuwe hal te laten bouwen. Maar hoe langer het duurde, hoe meer er locaties buiten de wijk geopperd werden.

Participatie

Dat gebeurde ook in de workshops die - vanuit een oogpunt van participatie - na de zomer in de wijk werden gehouden, en ook op de bewonersavond in november. Maar hoe realistisch ook, ze vielen dus - net als de locatie Beukendal - buiten de door de raad eerder afgesproken kaders. Die waren onder meer ingegeven door de bezuiniging op sport, structureel een half miljoen per jaar. Een hal buiten Overhees zou de gemeente 1,5 ton per jaar extra kosten, nodig onder meer voor de bouw van een kleine zaal om het sporten van scholieren mogelijk te maken. ,,Het risico bestaat dat ergens tijdens het vormen van een nieuwe coalitie afspraken van nu overboord gaan”, aldus de wethouders. Volgens hen kon dit besluit niet eerder genomen worden. ,,We konden de workshops niet anders dan na de zomer houden, anders hadden we het verwijt gekregen dat we geen rekening met de vakantie hielden.”

De binnensport in Soest is niet altijd blij met het uitstel. ,,Sommige clubs balen echt, zeggen dat ze zich nu al schamen voor de verouderde accommodatie waarin ze moeten spelen”, aldus Van Berkel.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.