Vrienden van ’t Gooi wijst Blaricum aan Zee af

De beoogde locatie van het kunstmatige eiland Blaricum aan Zee, vlakbij de Blaricummermeent-sluis.© foto holland media combinatie

Edward de Vries Lentsch
Blaricum

’Blaricum aan Zee lijkt, eerlijk gezegd, een heel aantrekkelijk plan. Dat moeten wij de heer Geesink(initiatiefnemer, red.) zeker nageven. Met het onderzoek naar natuurwaarden in het gebied lijkt het plan solide en doorwrocht. Maar er wordt voorbijgegaan aan de beschermde status die het gebied heeft’, aldus Hans Metz, voorzitter van Vereniging Vrienden van het Gooi(VVG).

Als de gemeenteraad van Blaricum het volgende week aandurft om het licht toch op groen te zetten voor de verdere planontwikkeling, dan gaat VVG procedures aanspannen. ’Het is VVG niet te doen om plannen te dwarsbomen. Het is de VVG te doen op aantasting van de natuur en natuurwaarden in het Gooi en omgeving te voorkomen. Daarvoor zijn we 80 jaar geleden opgericht en er mag van ons verwacht worden dat wij in actie komen als de natuur zo grootschalig wordt aangetast’, geeft voorzitter Hans Metz aan.

Zijn voorganger Johan Jorritsma die vorige week insprak tijdens de Blaricumse raadscommissie over dit onderwerp, liet wat dat betreft ook niets aan duidelijkheid te wensen over. ’Mocht het komen tot een bestemmingsplan dan zullen we bezwaar maken en in beroep gaan bij de Raad van State. Ook zullen wij de provincie wederom benaderen en haar wijzen op de verantwoordelijkheden. Dat geldt ook voor Rijkswaterstaat.’

Eilandje

De meest recente variant Blaricum aan Zee(BAZ), waarbij het recreatieve, opgespoten eilandje met bruggetje in het Gooimeer juist is verschoven richting de Blaricummermeent om natuurwaarden zo min mogelijk te belasten, kan bij VVG totaal niet door de beugel. Zelfs niet met de voorgestelde maatregelen voor passerende vleermuizen en natuurcompensatie. Fundamenteel blijft het plan, volgens VVG, in strijd met de beschermde status via het Nationaal Natuurnetwerk Nederland waaronder dit gebied(’Voorland Stichtsebrug’) valt. VVG vindt BAZ te grootschalig en de invulling met onder andere een restaurant, zalenverhuur, yogastudio, B&B en een dienstwoning meer thuis horen in de Blaricummermeent zelf.

VVG ziet nut en noodzaak van BAZ simpelweg niet. Dat deze vierde variant ’het minst belastend voor de natuur zou zijn van alle varianten is niet relevant. Niet variant 1 is het meetpunt, maar de primaire natuurfunctie van het Voorland/Gooimeer’.

VVG mist in de door Royal Haskoning uitgevoerde BAZ-natuurtoets nog allerlei gegevens. Bijvoorbeeld over vogels en reptielen, de effecten op het waterleven, het verlies van leefgebied en het intensievere jaarrond gebruik. Het bedachte vogeleilandje naast BAZ is in de ogen van VVG een denkfout qua ligging en veel te klein. Verder worden onder meer vraagtekens gezet bij de parkeerplaatsen en de berekening van verkeerseffecten. ’Hoe kun je die berekenen als je de exacte functies(op het eiland, red.) nog niet weet?’

Behaarde boterbloem

Grondeigenaar van het gebied, Staatsbosbeheer, heeft eveneens forse kritiek op de uitgevoerde natuurtoets. ’In het deel waar de parkeerplaats is gepland en verbinding naar het eiland zal worden gecreëerd stonden in 2007 in ieder geval de behaarde boterbloem, parnassia, bleekgele droogbloem, moeraswespenorchis, strandduizendguldenkruid, dwergzegge, fraaie vrouwenmantel en zilverhaver. In 2015 zijn nog stijve ogentroost, struikhei, dophei, brede wespenorchis, duinroos, dwergviltkruid en echt duizendguldenkruid aangetroffen’.

Maar er zijn ook positieve geluiden. Rink Jan Slotema, van het Regioteam Randmeren van het Watersportverbond, vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met ’dit prachtige plan voor dagtochtjes over het water’.

BAZ-bedenker Jan Geesink(64) zelf wacht de stemming in de gemeenteraad in spanning af. ,,Ik ben altijd bereid om het plan verder te optimaliseren. De Blaricumse bevolking wil dit heel graag, dat merk ik iedere dag uit de reacties die ik krijg. Ik hoop wel oud genoeg te worden om verdere planrealisatie mee te maken.’’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.