Notaris mr. B.J. Hoetink bij veiling

1 / 2
Eddie de Paepe
Hilversum

Op het zoekplaatje van vorige week (nr. 333) kreeg ik een interessante reactie van de heer D. Stolp. ,,Ik denk dat deze foto in of in de buurt van Hilversum is gemaakt, mogelijk een veiling ter plaatse van goederen behorende tot een nalatenschap”, schrijft D. Stolp.

,,Toezichthoudend notariskantoor was het kantoor van notaris Mr. B.J. Hoetink, gevestigd aan de Oude Enghweg 4 in Hilversum. De tijd, ergens in de jaren zestig. Vanaf 1967 was mijn vader, C. Stolp daar notaris, als opvolger van notaris Hoetink.” Diens zoon vermoedt evenwel dat de foto ouder is.

,,Achter de tafel zit tweede van rechts J. Klein Molekamp, destijds als kandidaat-notaris werkzaam op genoemd notariskantoor, later notaris elders in Hilversum. Ik neem aan dat hij toen als waarnemend notaris optrad. In de persoon rechts van hem herken ik de heer D. Loenen, boekhouder op het notariskantoor. En in de persoon links van Klein Molekamp de heer Verschoor, als klerk werkzaam op het kantoor.”

Boedel

De persoon geheel links aan de tafel zou volgens Stolp de heer K.J. Perk of de heer Spikvoort kunnen zijn, beiden toen werkzaam op het notariskantoor. ,,Tenslotte meen ik naast de tafel, dus rechts van de heer Loenen, te herkennen de heer J. van Nielen, destijds kandidaat-notaris en mogelijk de behandelaar van de boedel waaruit de veiling plaats vond.” Zelf is Stolp vanaf 1971 als kandidaat-notaris en later als notaris aan het kantoor verbonden geweest. ,,Maar ook eerder liep ik daar al rond.”

Volgens Wim Molleman gaat het niet om een gewone veiling. ,,Er worden echt geen meesterwerken in de open lucht geveild. Ik heb het gevoel, dat dit een inboedelveiling is. Misschien van een failliet boerenbedrijf, of een agrariër, die zijn verplichte bijdrage aan het Landbouwschap niet wenste te betalen. Buren boden veelal erg laag, om de spullen na de veiling aan de gedupeerde terug te bezorgen. Dit speelde rond de begin jaren zestig.”

Schietbaan

Ik kom nog even terug op het ’onopgeloste’ zoekplaatje (nr. 332: ’schietbaan’) van een week eerder. De reactie van Rien Christenhuis was over het hoofd gezien. In de herkansing, dus.

,,Mogelijk dat de foto is gemaakt in een zaaltje/kegelbaan van café van Laar aan de St. Jansstraat in Laren en dat rond de kerst/ nieuwjaar”, aldus Christenhuis ,,De man links op de foto is volgens ons Bep van Aken (huisschilder) uit Laren.”

De herpublicatie van de foto leverde meer reacties op. Rein Schipper heeft de indruk dat de foto is gemaakt in Ons Gebouw aan de Havenstraat in Hilversum. Paul van der Maas houdt het op de jaarlijkse ’kerstschietavond voor het personeel’ van het toenmalige gemeentelijke politiekorps in Bussum. ,,Die vond plaats in het St. Josephgebouw aan de of het Singel. Dit gebouw was meen ik van de vakverenigingen en werd als zaal verhuurd. Later ook als zaal voor de dansschool. Aangezien ik in de jaren ’70 zelf bij dat politiekorps werkte en wij (uiteraard wat moderner gekleed dan op de foto) altijd in december daar voor prijzen mochten schieten, meen ik dit te herkennen.” Sikko Aukema herkent zijn vader I. Aukema, hoofdagent en hondengeleider bij het korps Huizen.

Agent Geurts

Andere lezers herkennen meer personen op de foto, waardoor de oplossing van de heer Christenhuis met kracht wordt ondersteund. Zo is de schietende agent E.J. Geurts, grootvader van lezeres Annelies van den Bergh. ,,Hij was werkzaam bij de politie in Laren en een bekende verschijning in het dorp. Hij leefde van 1903 tot 1978 en is begraven op het St. Janskerkhof in Laren.”

Dorpskronikeur Bep de Boer bevestigt dat de man aan tafel Bep van Aken is, schilder en behanger aan de Smeekweg. Ook Jan Vos noemt Van Aken, die ook actief was als brandweerman, en (met het geweer) agent Geurts. ,,Op de stoelen rechts zitten kruidenier J. Veldt en inspecteur Boog van de politie van Laren.”

Vos denkt dat de foto is gemaakt in het verenigings- en ontspanningslokaal van de gezamenlijke gemeentelijke medewerkers. Dat gebouw stond aan de Eemnesserweg, tussen het huidige zwembad en de boerderij op de hoek van de Blaricummertollaan.

Metaalbedrijfsbond

Dan is het weer tijd voor het nieuwe zoekplaatje. De foto biedt een aantal aanknopingspunten. Op de gevel van het linkerpand (nr. 10) hangt een bordje: ’Notaris P.C. Lasonder & Co. Makelaars, assurantiën, credieten, hypotheken’. En daaronder een ander: ’n.v. De Landbouwbank te Utrecht, agentschap’.

Interessanter zijn natuurlijk de drie naambordjes op nr. 8: ’Hilversumsche Bestuurders Bond’, ’Bureau voor Arbeidsrecht’, en ’Alg. Ned. Metaalbedrijfsbond’ (alles met openingstijden). Die laatste vakbond staat ook vermeld op het spandoek aan de zijkant van de vrachtwagen. Maar wat voor ’feestgeschenken’ worden er ingeladen? De drie dames lijken een envelop te hebben geopend. Is het feestgeschenk soms een snijplank met mes?

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.