CDA en PvdA willen ’Tergooi-filiaal’ in Huizen

Tergooi in Blaricum gaat op termijn dicht.© Archieffoto: Studio Kastermans

Eddie de Paepe
Huizen

Het Huizer college moet alles uit de kast halen om - met het oog op het vertrek van Tergooi van de Blaricumse locatie - een RegioZorgCentrum (RZC) binnen de bebouwde kom te krijgen. Dit is de strekking van de motie die PvdA en CDA volgende week donderdag indienen tijdens de raadsvergadering.

Tergooi heeft, zoals bekend, Hilversum aangewezen als hoofdlocatie. Op het nieuwe gezondheidspark Monnikenberg moet in de periode 2017-2020 een regionaal ziekenhuis (eerste fase) verrijzen.

Verder heeft de raad van bestuur gekozen voor de twee nevenlocaties, respectievelijk in de ’regio Blaricum’ en in Weesp.

Het RegioZorgCentrum in Weesp is aan de Korte Muiderweg 2a. Voor Blaricum e.o. moet nog een plek worden gevonden. Het huidige complex bij de A1 wordt verkocht, maar blijft overigens nog tot en met 2021 in gebruik.

Tien kilometer

De indieners van het voorstel - Margot Leeuwin (PvdA) en Kees de Kok (CDA) - wijzen erop dat de raad van bestuur van Tergooi op zoek is naar een plek in de omgeving van het oude ziekenhuis ’om zo de inwoners te bedienen die op meer dan tien kilometer van de locatie Hilversum wonen’.

Andere voorwaarde is, zo schrijven zij, dat het nieuwe RZC (omvang ca. 5000 m2) goed bereikbaar moet zijn voor de regio ten noorden van de A1. Tergooi wil ook in dit ’filiaal’ poliklinieken en diagnostiek aanbieden en gaan samenwerken met eerstelijnszorg en mogelijk ook ander partijen zoals apotheken, consultatiebureaus en therapeuten.

Bijvanck

Collegepartij CDA en oppositiepartij PvdA hierop in en pleiten voor de vestiging van een RZC in de eigen gemeente. ’Met het langer zelfstandig wonen van oudere en kwetsbare inwoners zal er in Huizen en in (het Blaricumse deel van) de Bijvanck - waar in totaal bijna 50.000 mensen wonen - steeds meer behoefte komen aan anderhalvelijnszorg op korte afstand’, stellen Leeuwin en De Kok. Anderhalvelijnszorg is zorg op het grensvlak van complexe of chronische eerstelijnszorg en eenvoudige tweedelijnszorg.

Volgens CDA en PvdA past een Huizer RZC ’prachtig in de verdere uitbouw van ons voorzieningenniveau en van preventieve zorg’. Naast de maatschappelijke zien zij ook een belangrijke economisch functie voor Huizen, oftewel ’een groot aantal banen’.

Bebouwde kom

Voldoende reden om te pleiten voor de vestiging van een regionaal zorgcentrum in Huizen. Dat moet overigens komen ’binnen de bebouwde kom’, wat iets anders is dan binnen de gemeentegrenzen.

Hoe dan ook, PvdA en CDA willen - in de raadsvergadering waarschijnlijk gesteund door meer fracties - dat het college ’in de contacten met de raad van bestuur van Tergooi en in overleg met huisartsen en ander eerstelijns hulpverleners in Huizen’ alles in het werk stelt om het RZC binnen te halen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.