Verwelius wil eigen begraafplaats

De begraafplaats komt ’boven’ de boomgaard (in het midden van de foto).
Huizen

De vermogende vastgoedontwikkelaar Bert Verwelius wil op zijn landgoed de Limiten aan de Naarderstraat in Huizen een familiebegraafplaats aanleggen. Het Huizer college staat positief tegenover dit nogal ongebruikelijke verzoek.

Verwelius klopte in juni 2016 bij de gemeente aan. Voorafgaand had hij zijn plan laten toetsen door een juridisch adviesbureau, dat ’geen belemmerende factoren’ vond.

De gemeente stelde vervolgens een tiental vragen aan de bouwer, die door zijn jurist zijn beantwoord. Uit deze antwoorden blijkt onder meer, dat Verwelius denkt aan grafruimte ’voor hemzelf, zijn echtgenote en zijn kinderen en hun partners’. Het gaat in totaal om maximaal tien graven voor twintig personen.

Vierde generatie

Gerrit Verwelius, de vader van Bert, kocht het landgoed in 1978. Inmiddels wonen er zeventien nazaten, van wie de jongste van de vierde generatie zijn. Bert Verwelius is via vererving eigenaar van De Limiten. ’De heer Verwelius is voornemens hier de rest van zijn leven met zijn familie te blijven wonen.’ Er is dus sprake van een substantiële binding van de huidige familie met de grond, concludeert het college van B en W.

Twintig jaar

Die historische/emotionele binding is een van de voorwaarden die een gemeente kan stellen aan een toestemming voor de aanleg van een ’bijzondere begraafplaats’ op eigen terrein. Wat het college betreft is wat dit aangaat een periode van minimaal twintig jaar acceptabel.

Andere criteria zouden volgens B en W betrekking moeten hebben de locatie en de omgeving. Is het particulier terrein groot genoeg (bijvoorbeeld minimaal vijf hectare)? Is er een goede visuele afscheiding? Is er voldoende ruimte (bijvoorbeeld twintig á dertig meter) tussen de begraafplaats en de buren?

Boomgaard

Volgens Verwelius, bij monde van zijn jurist, voldoet hij aan al deze randvoorwaarden. De familiebegraafplaats komt midden op het twintig hectare grote familielandgoed te liggen. Van overlast voor omwonenden of aantasting van de privacy kan dus geen sprake zijn. De begraafplaats is gepland op een van de terrassen van een helling bij een boomgaard.

Het college is bereid aan dit stuk grond de status van bijzondere begraafplaats te verlenen. Het verzoek van Verwelius staat op de agenda van de raadscommissie algemeen bestuur en middelen van 25 januari. Zet ook de raad het licht op groen, waar voor de hand ligt, dan moet het bestemmingsplan nog wel worden gewijzigd om de aanleg van de familiebegraafplaats mogelijk te maken.

Van der Putten

De deskundige jurist die Verwelius in de arm heeft genomen is overigens mr. Willem van der Putten uit Velp, gespecialiseerd in de Wet op de lijkbezorging. Hij is onder meer auteur van diverse boeken en directeur van Grafzorg Nederland.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.