Nader onderzoek naar camping Huizen

Michel van den Bergh
Huizen

Voor een grote camperplaats of camping is geen plek in Huizen, maar de haalbaarheid van een kleinschalige camping op Huizer grondgebied moet wel serieus worden onderzocht. Dat werd dinsdag op het Huizer gemeentehuis besloten tijdens de vergadering van de commissie Sociaal Domein.

De commissie sprak over twee plannen van betrokken Huizers. Ben Morsch lanceerde het idee voor een camperplaats op het evenemententerrein aan de IJsselmeerstraat en eventueel op het terrein van Vos Bouwcenter, dat nu leeg staat. De voorziening moet worden gerund door psychiatrische patiënten die willen re-integreren.

Het plan van Morsch werd door de commissieleden al snel terzijde geschoven. Te grootschalig en het doorkruist andere plannen, zoals woningbouw op het Vos-terrein. Het idee van Johan Meijwaard kreeg meer bijval. Hij heeft een kleinschalige gemeentecamping voor ogen aan de IJsselmeerstraat. Een pop-up camping, die na het kampeerseizoen eenvoudig kan worden afgebroken.

Een hoop

Meijwaard sprak de commissieleden toe en ging puntsgewijs in op de conclusies in een gemeentelijke notitie, waarin de Wolfskamer ongeschikt werd geacht voor het vestigen een camping. „De notitie lijkt twee verzoeken op een hoop te gooien, namelijk een verzoek van de heer Morsch en mijn plannen. De plannen van Morsch zijn van een geheel andere orde dan mijn plannen.”, aldus Meijwaard.

De initiatiefnemer vroeg zich hardop waarom het aangrenzende natuurgebied ’zich moeilijk laat combineren met recreatie’, zoals in de notitie wordt gesteld. Meijwaard: „Hoe rijmt zich dat met de huidige camperplekken, de skibaan met sterkte verlichting en bijna elk weekend versterkte muziek, een hondenschool met twee grote lichtmasten, elke zondag de radiografische vliegtuigjes over de bossen scherend en het circus en de kermis met alle nodige overlast?”

Ook de parkeerfunctie van het terrein is in zijn ogen overschat.

Faciliteren

Volgens Jelle Bartlema (VVD) stelde Meijwaard de juiste vragen. „Dit initiatief verdient nader onderzoek. Het past in het kader van Huizen als haven van het Gooi”, aldus Bartlema. Het CDA vindt het runnen van een camping geen taak voor de gemeente. „Maar de gemeente kan het wel faciliteren”, wierp Nol van der Helm (Leefbaar Huizen) tegen.

Wethouder Marianne Verhage vroeg de commissie om geduld. Het college werkt aan de Kustvisie en een plan voor het stimuleren van de verblijfsrecreatie. Toch drong de meerderheid van de commissie aan op een apart haalbaarheidsonderzoek voor een camping. „Ik beng bang dat het idee anders als een nachtkaars uitgaat”, aldus PvdA’er John Zuurveen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.