Oordeel van drie erfgoedclubs

Eddie de Paepe
Hilversum

Cuypersgenootschap, Heemschut en de Hilversumse Historische Kring ’Albertus Perk’ vergelijken beide plannen:

Plan VitalVast/Stebrubouw

,,Onze organisaties zetten zich al enkele jaren in voor het behoud van de waardevolle delen van het KRO-complex: het volledige rijksmonument, de waardevolle hoek met de betonnen KRO-letters en de dubbele villa van architect J.H. Slot in de Julianalaan. Duidelijk is dat de plannen van Vital Vast hieraan op geen enkele wijze tegemoetkomen. De sloop van de oude studio laat een onmisbaar onderdeel van het Rijksmonument verdwijnen. Het plan van Vital Vast leidt ertoe dat één van de belangrijkste rijksmonumenten in Hilversum zwaar wordt aangetast. De voorgestelde sloop van de dubbele villa van architect Slot heeft tot gevolg dat het bijzondere karakter van de monumentale Julianalaan sterk wordt aangetast. De villa is onderdeel van een ensemble dat deels al is aangewezen tot monument. Mocht de gemeente toch een vergunning afgeven voor de sloop van de Rijksmonumentale studio en/of de dubbele villa, dan zullen wij juridische stappen nemen. In onze ogen dragen de plannen van Vital Vast op geen enkele wijze bij tot het behoud van het KRO-complex en is er geen sprake van een zorgvuldige herbestemming. Het erfgoed van Hilversum verdient beter.’’

Plan Van Hoogevest

,,Het plan van Van Hoogevest respecteert in onze ogen het rijksmonument volledig. Ook blijven de waardevolle latere uitbreiding van de KRO en de dubbele villa behouden, waarvoor al lange tijd aanvragen lopen voor plaatsing op de monumentenlijst. Het programma van de AT-scholen voegt zich op een natuurlijke manier in het complex. Prachtig is bijvoorbeeld dat de oude bestuursvleugel van de KRO wederom een bestuursfunctie krijgt. De waardevolle hoek met de betonnen letters en de villa’s van Slot blijven ook behouden. Verder is een groot voordeel dat het niet nodig is om nieuwbouw rond het KRO-complex te realiseren. Door het veel kleinere ruimtebeslag blijft het groene en kleinschalige van de omgeving zo behouden.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.