'Meer geld voor beschermen weidevogels'

Hans van Keken
Eemdijk

Animo om weidevogels als grutto en kievit te beschermen hebben boeren in Eemland en omgeving genoeg. Maar dan moet de provincie wel de portemonnee trekken en fatsoenlijk de gemiste inkomsten compenseren, stellen vele tientallen boeren. Ze waren woensdagavond massaal naar Eemdijk gekomen om hun pleidooi kracht bij te zetten.

Daar was gedeputeerde Bart Krol op bezoek. En die leek oprecht onder de indruk van de berg werk die de boeren afgelopen maanden hadden verzet. Acht bijeenkomsten waren er, bedoeld om met een plan te komen voor een nóg betere bescherming van weidevogelparadijs Eemland. Ze hebben het daar al goed voor elkaar. Met misschien wel de hoogste intensiteit van weidevogels van Nederland. Mede dankzij de 140 bedrijven die in Eemland en Arkemheen - vaak samen met vrijwilligers - nesten beschermen, natuurlijke vijanden verjagen of afschieten en later maaien om nesten te ontzien. In totaal 2700 hectare wordt zo beschermd.

Maar het kan nóg beter, denken ze bij agrarische natuurvereniging Ark en Eemlandschap. Al lijken de aantallen die de boerenorganisatie noemt het tegendeel te bewijzen. Bij een eerste inventarisatie hebben zich ’maar’ 75 bedrijven gemeld. En er wordt gestreefd naar ’nu nog maar’ 2000 hectare. Maar die aantallen geven een vertekend beeld, benadrukt Kees Valkengoed, vice-voorzitter van de club. ,,We gaan stukken land waar amper tot geen weidevogels komen afstoten. En meer aandacht geven aan die plekken waar ze wél veel zitten’’, legt hij uit. ,,Zodat de kwaliteit van de gebieden toeneemt. Het moet echt beter kunnen’’, vindt hij.

Dat de boeren zo actief zijn heeft alles te maken ook met het wijzigen van de regeling waarmee ze subsidie krijgen. Al wil Valkengoed dat woord eigenlijk liever niet gebruiken. ,,Het gaat om het vergoeden van gederfde inkomsten’’, benadrukt hij. Als wij later moeten maaien, kost ons dat geld. Nu krijgen we daar maar zeventig procent van terug. Maar wij willen een marktconforme vergoeding. Dus alles vergoed krijgen wat we missen.’’

De subsidie voor weidevogelbeheer is tot eind volgend jaar afkomstig van het rijk, dat ook controleert of er niet gefraudeerd wordt. Vanaf 2016 gaat de provincie dat op zich nemen. En nou weet Valkengoed ook wel dat ze daar te maken hebben met een wat slinkende portemonnee, maar dat hoeft wat de boeren betreft niet te betekenen dat zij de bescherming van weidevogels uit eigen zak moeten betalen. ,,Want het is alles bij elkaar best een klus. Aanleggen van plas-dras plekken, om die vogels een goed thuis te bieden. Uitgesteld en flexibeler maaibeheer.’’

De 75 mensen die zich inmiddels hebben opgegeven noemt de vice-voorzitter ’een gigantisch aantal’. ,,We hebben dan ook een goed onderbouwd plan. Dat gaan we met de provincie bespreken. Het plan is tot stand gekomen na overleg met Natuurmonumenten, Vogelbescherming, onze boerenorganisatie LTO.’’

Valkengoed zegt nog maar eens dat ’Eemland gewoon iets met weidevogels heeft’. Vraag me niet waardoor het komt. Maar ook na de ruilverkaveling die we hier hadden, zijn er nog altijd enorm veel vogels. Wat ons betreft kan dat aantal zelfs toenemen, terwijl het overal in het land afneemt.’’

Valkengoed meldt dat er nog altijd vrijwilligers gezocht worden.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.