Huurhuis naar eigen inwoners Laren

larenblaricumwijdemeren

De regionale verdeling van sociale huurwoningen verandert. Binnenkort mogen Wijdemeren, Laren en Blaricum een belangrijk deel van de vrijkomende huizen aanbieden aan woningzoekenden met een ’lokale binding’. Laren staat aan de wieg van deze opvallende verandering.

Laren kan nog maar nauwelijks de eigen woningzoekenden bedienen. Vanwege het geringe woningaanbod, gekoppeld aan de verplichting om ’statushouders’ (asielzoekers) te huisvesten. Eigen ingezetenen voorrang geven druist echter in tegen de solidariteit in het verdeelsysteem en de vrije vestiging in de Huisvestingswet. Ook beperkt het de keuzevrijheid en daarmee de doorstroming op de woningmarkt. Invoering van ’eigen burger eerst’ in de héle regio zou juist nadelig zijn voor kleinere gemeenten als Laren. Daarom heeft een regionale werkgroep voor een oplossing gekozen, die al wordt toegepast in de provincie Utrecht. Om de negatieve gevolgen zo klein mogelijk te houden wordt gekozen voor een paar kleinere gemeenten, die te kampen hebben met schaarste aan huurwoningen. Laren, Blaricum en Wijdemeren hebben zich hiervoor aangemeld.

Lees meer in De Gooi- en Eemlander van zaterdag

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.