Strijd in Hilversum om clubhuis scouting nog niet voorbij

Wethouder floris Voorink zaagde in juli vast planken voor het nieuwe clubhuis. Foto studio kastermans

Ronald Frisart
Hilversum

Dinsdag leek het wel gedaan met het verzet van de Vereniging Vrienden van het Gooi tegen het nieuw te bouwen clubhuis van Scouting Heidepark op Anna’s Hoeve in Hilversum. Rechter Van Sloten liet in Den Haag geen spaan heel van de argumenten tegen het scoutinghonk. Toch is de finish nog niet bereikt. ,,We hebben deze slag verloren, maar nog niet de oorlog’’, aldus waarnemend Vrienden-voorzitter Johan Jorritsma.

De Vrienden van het Gooi hadden de Raad van State gevraagd met een voorlopige voorziening de bouw van het clubhuis de voet dwars te zetten. Voorzitter Van Sloten van de Afdeling bestuursrechtspraak voelde daarvoor niets en veegde dinsdag in zijn uitspraak de vloer aan met de argumenten van de Vrienden.

Staat, zoals de Vrienden aanvoerden, het bestemmingsplan Scoutingclub Heidepark op Anna’s Hoeve op gespannen voet met het Groenbeleidsplan Hilversum 2030? Nee, meent de rechter.

Heeft, zoals de Vrienden stellen, de gemeenteraad onvoldoende gekeken naar alternatieve plekken voor het scoutinghonk? Geen sprake van, oordeelt de rechter.

Maar de natuurtoets die bureau Oranjewoud heeft uitgevoerd vertoont toch zeker gaten? Ook daarmee kregen de Vrienden bij de rechter geen voet aan de grond.

Parkeerplekken

Maar in elk geval, stelden de Vrienden, moet de rechter het met ons eens zijn dat er een parkeerprobleem gaat ontstaan, omdat bij het geplande scoutinghonk maar twee parkeerplekken zijn ingetekend. Nou nee, stelde de rechter, ik ben het met de gemeente eens dat er in de omgeving genoeg andere parkeerruimte is.

En de andere argumenten van de Vrienden? Die veegde de rechter in zijn vonnis zonder ze te noemen op één hoop en vervolgens in de prullenbak.

Teleurgesteld

Ondanks die nogal verpletterende nederlaag leggen de Vrienden van het Gooi het moede hoofd nog niet in de schoot. Voorman Johan Jorritsma: ,,We zijn teleurgesteld, maar vooral omdat niet is ingegaan op ons hoofdpunt van bezwaar. Onze hoop is nu gevestigd op de bodemprocedure.’’

De hamvraag is volgens hem welke situatie ontstaat als, in verband met de snelle busverbinding HOV, de Weg over Anna’s Hoeve eenmaal is verlegd. ,,Nu is het plan dat het nieuwe scoutingclubhuis langs de Weg over Anna’s Hoeve komt te liggen. Maar als die is verlegd, ligt het midden in de natuur. Welke invloed hebben het clubhuis en de toegang tot het clubhuis dan op de natuur?’’ Daarover zien de Vrienden nog informatie van de gemeente tegemoet. ,,Als blijkt dat het clubhuis kan worden ingepast, is het wat ons betreft goed.’’ Blijkt dat niet zo, dan denken de Vrienden daaraan munitie te ontlenen om te gebruiken in de bodemprocedure bij de Raad van State.

Vermoedelijk zal die procedure nog minimaal een half jaar in beslag nemen. De scouts staan dan al lang op straat. In verband met de nieuwe woonwijk Anna’s Hoeve moeten zij hun huidige honk aan de Anton Philipsweg op 31 december verlaten. Vandaag zit scoutingvoorzitter Hans van der Veen daarom bij de gemeente om te praten over tijdelijk onderdak.

,,Natuurlijk zullen we het er dan ook over hebben of we al kunnen beginnen met de bouw van ons nieuwe clubhuis of dat we de uitkomst van de bodemprocedure moeten afwachten’’, aldus Van der Veen.

Nog even afwachten dus hoe na de ’slag’ van dinsdag de rest van de ’oorlog’ verloopt.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.