Gooise Meren houdt vast aan urgentie statushouders

Alexander Poort
Gooise Meren

De urgentieregeling voor statushouders is nodig, omdat de gemeente anders niet aan haar wettelijke taken voor de huisvesting van deze voormalig asielzoekers kan voldoen. Dit betoogde wethouder Marleen Sanderse in antwoord op een motie van Hart voor Bussum, 50Plus en de VVD.

De indieners van de motie willen de urgentieregeling afschaffen om verdringing van ’eigen’ woningzoekenden te voorkomen. Gemeenten krijgen ieder jaar een wettelijk aantal statushouders toegewezen die zij onderdak moeten bieden. Gezien de grote toestroom van asielzoekers de afgelopen periode is deze taakstelling omhoog gegaan. Gooise Meren moet dit jaar nog zo’n honderd statushouders een huis bieden. Volgens Marieke Munneke Smeets komt dit neer op bijna een kwart van de beschikbare sociale huurwoningen in Gooise Meren.

Wethouder Sanderse weersprak de cijfers door te wijzen naar de regionale cijfers, waaruit zou blijken dat het percentage eerder rond de tien procent ligt. Of de cijfers van Munneke Smeets over Gooise Meren kloppen zei Sanderse niets. Wel gaf zij dus aan dat ze de urgentieregeling liever niet zag afgeschaft. Lars Voskuil van de PvdA was wat meer uitgesproken. Hij had het over ’een schijnoplossing’ en ’symboolpolitiek’. ,,Een groep inwoners, wat statushouders gewoon zijn, wordt gestigmatiseerd en tot zondebok gemaakt. We moeten eens ophouden met mooie praatjes en er gewoon voor gaan zorgen dat er betaalbare woningen bijkomen. Niet alleen voor statushouders, maar ook voor ouderen, starters, verpleegkundigen of politieagenten.’’

Het weerwoord van Munneke Smeets, waarin zij aangaf dat zij ook deze groepen had benoemd en het afschaffen van de urgentieregeling ook voor hen gunstig zou zijn, mocht niet baten. Een pleidooi van Hugo Bellaart van de VVD dat het afschaffen van de urgentieregeling de gemeente ’juist dwingt met een open blik en onorthodox naar huisvesting van statushouders te kijken’ bood ook geen soelaas. De motie haalde het niet. Wel gaf wethouder Sanderse nog aan dat de gemeente werkt aan een plan voor de huisvesting van statushouders.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.