Zeearend geboren op de Dode Hond

1/3
Blaricum

Een primeur: vorige week verliet de eerste jonge zeearend van Noord-Holland het nest. Het ouderpaar broedde met succes op het eiland de Dode Hond in het Eemmeer.

Natuurmonumenten en eigenaar Staatbosbeheer, die samen het eiland beheren, zijn blij dat het jong ongestoord op kon groeien. ,,In de periode dat de zeearenden een nestplek zochten, was het nog stil op het Eemmeer en het eiland”, meldt boswachter Jan Roodhart van Natuurmonumenten. ,,We hebben een deel van het eiland afgesloten om de vogels rust te geven. Dat is gelukt.”

Roodhart is te spreken over de goede samenwerking. ,,De leden van Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken hielden de roofvogels nauwlettend in de gaten en legden de ontwikkelingen vast. De Reddingsbrigade en de Omgevingsdienst hielden een extra oogje in het zeil en hielpen met het overvaren van extra bebording.”

Zeearend geboren op de Dode Hond

Hoge wilg

De zeearenden begonnen in de winter met de bouw van een nest van ruim een meter doorsnede. Ze kozen daarvoor een hoge wilg uit. Meestal loopt de eerste poging op niets uit, maar dit paar weet direct een ei uit te broeden.

Uit waarnemingen van de Vogelwerkgroep blijkt dat de roofvogels een gevarieerd dieet hebben. Ze voerden hun jong onder meer met vis, een haas en diverse vogels, zoals meerkoeten, krakeend en kokmeeuw.

Zeearend geboren op de Dode Hond

Onhandig

Een van de vogelwerkgroepsleden zag op 20 juli een jonge zeearend zijn eerste onhandige vliegmanoeuvres doen. Ondertussen is het jong definitief uitgevlogen. Roodhart: ,,We hopen dat de zeearenden volgend jaar opnieuw de Dode Hond uitkiezen als broedlocatie.”

De Dode Hond en het Eemmeer zijn een belangrijk natuurgebied voor vogels. Het gebied heeft de beschermde status van Natura2000. Aan de oostzijde is een aanlegsteiger en een grasveldje voor dagrecreatief gebruik. De gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren wilde de aanlegplaats verbeteren en recreatieve voorzieningen aanleggen, maar dit plan is nu afgeblazen. Mede dankzij de broedende zeearenden. ,,Concentreer de recreatieve drukte op het Gooimeer en behoud de kwaliteit van het Eemmeer: de rust.”

Zeearend geboren op de Dode Hond

Bekroning

Op de website van de Vogelwerkgroep (www.vwggooi.nl) staat een uitgebreid verslag van Dirk Prop te lezen. ’De vestiging van deze toppredator is de natuurlijke bekroning van het ecosysteem van Eemmeer en aangrenzende Eempolder’, constateert hij. ’De komst van de zeearend valt in een buitencategorie die we tot voor kort niet voor mogelijk hadden gehouden. Sinds de oertijd broedden er geen zeearenden meer in Nederland. Pas het laatste decennium hebben ze zich weer in ons land gevestigd.’

De zeearend van de Dode Hond is het elfde broedgeval in Nederland.

Zeearend geboren op de Dode Hond
© Foto’s: Iwan Vermeij

Voedselketen

’De vestiging van een nieuwe toppredator zal invloed hebben op de voedselketen en het evenwicht in het gebied doen verschuiven, vergelijkbaar met de veranderingen die enkele decennia geleden zijn opgetreden na de terugkeer van de havik. Hoe dit uit zal pakken is onvoorspelbaar en juist dat is één van de interessante aspecten voor ons als natuurliefhebbers, want geef de natuur de ruimte en er ontwikkelt zich, niet geënsceneerd, een fascinerend schouwspel.’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland