55 mensen melden zich voor gesprek over asielzoekers

Ter Sype.© Eddie de Paepe

Valentijn Bartels
Loosdrecht

De gemeente Wijdemeren gaat in groepen van maximaal tien personen in gesprek over opvang van asielzoekers op weilandengebied Ter Sype.

Tot op heden hebben 55 aanwonenden zich gemeld om in gesprek te gaan over de mogelijke opvang van 400 asielzoekers op de weilanden tussen de Rading en de Nieuw-Loosdrechtsedijk. Per gesprek zijn er ook twee raadsleden aanwezig. Dit naar aanleiding van verzoeken vanuit de gemeenteraad zelf. ,,Het aangekondigde onderzoek naar een azc bij Ter Sype roept bij aanwonenden mogelijk vragen op die ik graag persoonlijk wil beantwoorden’’, schrijft burgemeester Martijn Smit van Wijdemeren. Smit denkt door deze aanpak bewoners van de wijk gelegen aan Ter Sype ’de mogelijkheid te geven zich vrij uit te spreken over de plannen’. Voor 1 september moet uit het haalbaarheidsonderzoek blijken of opvang voor een periode van twee tot drie jaar ook daadwerkelijk mogelijk is.

Niet iedereen uit de plassengemeente krijgt een uitnodiging voor een gesprek. Wijdemeren heeft bewoners van de woonwijk aan de zuidkant van Nieuw-Loosdrecht aangewezen als ’aanwonenden’. ,,Het gaat om 228 adressen en 533 personen. Per adres kunnen maximaal twee personen deelnemen aan het gesprek’’, vertelt de Wijdemeerse burgemeester. Binnen dat gebied vallen onder andere de straten Flits, Pampus, Industrieweg en Vrijheid. ,,Daarnaast zijn verenigingen en organisaties uitgenodigd die actief zijn in Loosdrecht’’, aldus Smit.

De eerste reacties van buurtbewoners waren gematigd positief. Veel aanwonenden spraken hun bewondering uit voor het initiatief, maar vroegen zich af of het beoogde aantal van 400 niet te ambitieus was voor het weilandengebied aan de rand van het dorp.

Op verzoek van onder andere De Lokale Partij (DLP) zijn er ook maximaal twee raadsleden per gesprek aanwezig. ,,Ik begrijp deze betrokkenheid van raadsleden. Mijn voorstel is dat maximaal twee raadsleden aanschuiven als toehoorder’’, meldt de burgemeester. Voorwaarde is wel dat aanwonenden instemmen met de aanwezigheid van de raadsleden. ,,Aanwonenden moeten zich zo vrij mogelijk kunnen uitspreken’’, besluit Smit. Woensdag is het eerste gesprek.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.