College Hilversum steunt Ter Sype-plan

Redacteur De Gooi- en Eemlander
Hilversum

Het Hilversumse college stelt de raad voor akkoord te gaan met het verleggen en asfalteren van een van de start- en landingsbanen van Vliegveld Hilversum. En het huurcontract moet met dertig jaar worden verlengd.

Herconfiguartie van het banenstelsel is noodzakelijk om de bouw van de woonwijk Ter Sype mogelijk te maken. De Hilversumse medewerking aan de planen is niet vrijblijvend. Het college stelt een aantal voorwaarden. Zo moet het aantal vliegbewegingen (starts en landingen) worden teruggebracht van 76.000 naar 55.000 per jaar. Ook mag het vliegveld in de maanden juli en augustus maar van half negen ’s ochtends tot acht uur ’s avonds open zijn. Ten slotte stelt het college beperkende eisen ten aanzien van het gewicht van de vliegtuigen en helikopters. Het college verwacht ook het een en ander van buurgemeente Wijdemeren. Ten eerste de garantie, dat de kosten van het verleggen/verharden niet op het bordje van Hilversum komt. Bouwer Lithos neemt die kosten voor haar rekening, zo is dit jaar met Wijdemeren afgesproken. Een andere Hilversumse eis heeft betrekking op de ontsluiting van de nieuwe wijk. Zeshonderd woningen betekenen 3600 voertuigbewegingen per dag. Verwacht wordt dat veel Ter Sypenaren gebruik gaan maken van twee Hilversumse routes, via de Utrechtseweg-Diependaalselaan en de Loosdrechtsweg-Diependaalslaan. Dat geeft problemen met de doorstroming op de Hilversunmse buitenring, zo wordt gevreesd. Wijdemeren moet daarom de verkeersafwikkeling regelen op eigen grondgebied (en zelf betalen), stelt het college.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.