Controle op medicijngebruik faalt in Gooi en omstreken

Ronald Frisart
Hilversum

Ouderen slikken zich suf aan pillen. Maar ze lopen daarbij risico’s. Daarom moeten apothekers één keer per jaar de dosering, samenstelling en effectiviteit van iemands medicijngebruik controleren. Daar komt in de praktijk weinig van terecht, zo blijkt.

De zogeheten medicatiebeoordeling geldt voor iedere oudere die vijf of meer soorten medicijnen slikt. Omdat het een tijdrovende klus is, waar niet of onvoldoende vergoeding tegenover staat, doen veel apothekers het niet, zegt Sibold de Boer van de Dienstapotheek Gooi- en Vechtstreek.

Daardoor slikken ouderen volgens hem vaak meer medicijnen dan ze feitelijk nodig hebben, wat extra risico’s met zich meebrengt.

Door fors toegenomen werkdruk en teruglopende inkomsten passen niet alle apothekers de medicatiebeoordeling structureel toe, erkent Alexander Armbrust. Hij is voorzitter van de Samenwerkende Apothekers Gooi en Omstreken. „Sommigen verrichten de medicatiebeoordeling op ad hoc-basis. Alleen op verzoek van mensen en patiënten met de hoogste risicofactor komen dan aan bod bij de apotheek.’’

Weliswaar ontvangen apothekers sinds 1 januari van dit jaar een vergoeding voor de medicatiebeoordeling, maar die dekt bij lange na de kosten niet, zegt Armbrust. Feitelijk moeten apothekers een extra medewerker aanstellen om de tijdrovende klus te klaren. Maar ze hebben de laatste jaren dusdanig veel inkomsten verloren dat de meesten amper het hoofd boven water kunnen houden. „Ik doe de medicatiebeoordeling noodgedwongen ’s avonds in mijn vrije tijd”, aldus de apotheker. Huisartsen die ook betrokken zijn bij de medicatiebeoordeling, zitten volgens Armbrust qua werkdruk en inkomsten in hetzelfde schuitje.

De medicatieveiligheid staat ook onder druk door het preferentiebeleid van zorgverzekeraars. Apothekers zijn gedwongen de goedkoopste variant van een geneesmiddel voor te schrijven. Vaak verandert die variant meerdere keren per jaar, zegt Siebold de Boer. Pilletjes zitten ineens in een ander doosje, hebben een andere kleur of een andere vorm. Dat zorgt bij ouderen voor veel verwarring.”

(In de gedrukte versie van De Gooi- en Eemlander van maandag hierover nog een uitgebreid extra verhaal)

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.