Parkeermaatregelen voor Bensdorp Bussum

Foto Studio Kastermans

Casper van den Broek
Bussum

Omwonenden van de voormalige cacaofabriek Bensdorp in Bussum moeten zo min mogelijk parkeeroverlast ondervinden als op het terrein woningen en culturele voorzieningen worden gerealiseerd. In het ontwerpbestemmingsplan staat daarom een serie aan maatregelen.

Hoewel de officiële ter inzagelegging nog moet plaatsvinden, hebben burgemeester en wethouders het plan nu al op de gemeentelijke website gezet. Er is namelijk haast bij, omdat de herinrichting van Bensdorp dit jaar moet beginnen.

In het plan is veel aandacht besteed aan het parkeren. De meeste appartementen krijgen inpandige parkeerplaatsen. Verder moeten de initiatiefnemers uiterlijk bij de aanvraag van de omgevingsvergunning aantonen dat de verbouwingsplannen niet in strijd zijn met het gemeentelijk parkeerbeleid.

Voor de zuidelijke spoorzone komt er een gemeentelijk onderzoek naar de te verwachten parkeerdruk. Dit onderzoek kan aanleiding geven tot een wijziging van het parkeerregime in deze wijken. Ook kunnen de plannen voor Bensdorp eventueel worden aangepast. De gemeente wil het gebruik van de fiets, autodelen en openbaar vervoer bevorderen.

Het ligt in de verwachting dat vanwege de spoorlijn de geluidsnormen in de nieuwe woningen worden overschreden. De gemeente wil de grenswaarden daarom verhogen, maar volgens burgemeester en wethouders blijft de overlast ’acceptabel’.

Dat het bestemmingsplan met veel haast is gemaakt, blijkt uit het feit dat er als het om de eigen inwoners gaat een nogal opvallende spellingsfout is gemaakt. In het gemeentelijk plan wordt namelijk gesproken van ’een gebied dat voor iedere Bussenaar aantrekkelijk en toegankelijk zal zijn.’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.