Afkoppeling start in villawijken Laren

De eerste afkoppelwijken met ingangsdatum.© uit nieuwsbrief wateroverlast laren

Edward de Vries Lentsch
Laren

De Larense villawijken zijn als eerste aan de beurt bij de verplichte afkoppeling van regenwater dat nu nog in het rioolstelsel stroomt. Het zijn de hoger gelegen delen van het dorp.

Bij extreme regenval kan het riool in de laagste delen van Laren dit water uit hogere delen niet tijdig afvoeren. Dit veroorzaakt opdrukkend rioolwater. In 2014 leidde dit tot veel waterellende in het centrum. Laren heeft van de provincie inmiddels groen licht voor de hemelwaterverordening. Die bepaalt dat het verboden wordt om regenwater van daken op het riool te lozen.

Laren is in 26 gebieden verdeeld, de eerste zes zijn aangewezen, blijkt uit de tweede nieuwsbrief wateroverlast. Eigenaren krijgen een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. De eerste bijeenkomst zal in september plaatsvinden, daarna om de twee maanden. Tijdens die sessies worden onder andere voorbeelden van afkoppeling gegeven.

Eigenaren van woningen en gebouwen krijgen een jaar de tijd om aan hun verplichtingen te voldoen. Bij hoge uitzondering kunnen burgemeester en wethouders besluiten af te wijken van de afkoppelplicht.

Eerder werd bekend dat de gemeente ook aan grote opvangplaatsen voor regenwater werkt. Onder de parkeerplaats van Singer aan de Hein Keverweg komt een waterberging. De hertenkamp krijgt voor enkele straten een overstortfunctie.

Bij wegreconstructies wordt het riool zo aangepast dat regenwater in de bodem infiltreert. De gemeente heeft onlangs op vier plaatsen gecontroleerd of dit systeem in de praktijk werkt. Dat gebeurde op de Jan Hamdorfflaan, Slangenweg, Diepenbrocklaan en Derkinderenlaan. In alle gevallen bleken de maatregelen te voldoen.

Voor de laaggelegen Kerklaan en De Pijl begint na de bouwvak een pakket aanpassingen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.