Hilversum: rioolplan weggespoeld

Redacteur De Gooi- en Eemlander
Hilversum

Het omstreden collegeplan om voortaan eigenaren - en niet langer gebruikers - aan te slaan voor de rioolbelasting is van tafel. Na gepeperde kritiek van de corporaties, politici van onder meer de SP en zelfs een oud-wethouder.

Twee maanden geleden stuurden de Alliantie, Gooi en Omstreken en Dudok Wonen een brandbrief naar de raad. De drie corporaties veegden de vloer aan met het ’absurde plan’. Door de rioolnota bij de eigenaren te leggen wilde het college jaarlijks vijf miljoen (aan kwijtscheldingen) besparen. Anderhalve ton zou teruggesluisd worden naar de belastingbetaler. Met het resterende bedrag (3,5 ton) konden straat- en veegkosten worden betaald.De drie woningbouwverenigingen voelden zich echter zwaar gedupeerd. De nieuwe aanpak zou hen jaarlijks drie miljoen euro kosten. Een forse tegenvaller, waarvan (links- of rechtsom) huurders en woningzoekenden de dupe zouden worden, stelden zij.Kritiek was er ook van de kant van Frans van Osch, oud-wethouder financiën. Desgevraagd betitelde hij het rioolplan als ’het overhevelen van geld’ en ’een boekhoudkundige truc’, ten nadele van huurders. ,,En op straat verandert er niets; er wordt niet efficiënter of minder geveegd’, oordeelde hij. Wat hem op kritiek van VVD-raadslid Arno Scheepers, kwam te staan.Toch is het college nu - met wethouder Beernoud Moojen (VVD) van financiën voorop - op de schreden teruggekeerd. Daar is echter geen grote ruchtbaarheid aan gegeven. De mededeling is ’weggemoffeld’ in de kadernota die woensdagavond in de raad wordt behandeld. Onder het kopje ’interactief’ staat een enkele zinsnede. ,,Wij hebben besloten dat het onderwerp woonlasten geen deel meer uitmaakt van de voorliggende kadernota, omdat de voorgestelde maatregel op dit moment te grote consequenties lijkt te hebben voor de woningcorporaties."

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.