Statushouders ferme last voor Hilversum

Ronald Frisart
Hilversum

Voor de gemeente Hilversum betekent de opvang van statushouders (asielzoekers die mogen blijven) een niet geringe last. Volgens heel voorlopige berekeningen moet de gemeente tot eind volgend jaar een miljoen euro toeleggen op deze opvang. Dat blijkt uit een brief van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

Vorig jaar werden in Hilversum 169 statushouders gehuisvest. Voor vijf mensen werd op 1 januari nog onderdak gezocht. Dit jaar heeft de gemeente van de rijksoverheid de taak gekregen 221 mensen op te vangen en voor volgend jaar rekent het college op nog eens 221 of iets meer. Wethouder Nicolien van Vroonhoven (wonen) voorziet dat ’volgens onze huidige kennis de taakstelling na 2018 weer snel naar beneden gaat’, zo zei ze vorige week tegen de gemeenteraad.

Voor de opvang van statushouders (Hart voor Hilversum spreekt liever over nieuwe Nederlanders) krijgt de gemeente wel geld van het rijk, maar waarschijnlijk is dat niet genoeg om de kosten te dekken. Volgens de laatste prognose moet Hilversum tot en met volgend jaar een miljoen euro uit eigen zak betalen. Dat is met een grote slag om de arm, want er zijn nog veel onzekerheden, benadrukt het college. Het kan minder worden, maar ook meer.

Opvang van statushouders brengt op tal van gebieden kosten met zich mee. Het gaat onder meer om huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, (bijstands)uitkeringen en participatie (mensen aan werk helpen). Omdat drie wethouders daarmee te maken hebben - Van der Want (zorg, onderwijs), Klamer (participatie, buurten) en Van Vroonhoven (wonen) - is een van hen, Eric van der Want, binnen het college aangewezen als coördinerend wethouder om goed overzicht te houden.

Op de ambtelijke organisatie legt de komt van bijna 450 statushouders in 2016 en 2017 een forse druk, niet alleen bij het Sociaal Plein, maar op veel meer plekken. Voor het werk dat de toestroom van statushouders met zich meebrengt, moet de gemeente ten minste drie jaar 16,5 fte (volledige banen) aan ambtenaren inzetten.

Al eerder werd bekend dat voor statushouders tot en met 2020 driehonderd sociale huurwoningen extra nodig zijn. Om snel iets aan hun huisvesting te doen, is echter ook tijdelijk onderdak nodig. Tijdelijke huisvesting in een voormalig schoolgebouw aan de Augustinushof bleek te duur en ook De Stolpe (Zonnelaan) is een lastige plek. Het kansrijkst acht het college nu de oude LTS (Kerkelanden). De gemeenteraad schaarde zich unaniem achter een motie die het college vraagt deskundigheid van buiten in te huren om te kijken hoe leegstaande gebouwen kunnen worden gebruikt voor tijdelijke bewoning door (onder anderen) statushouders.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.