Utrechts Landschap wil 500 ha bijkopen

Kasteel Loenersloot, een van de bezittingen van het Utrechts Landschap.© archief HMC

Joost Reijnders
Soest

Het Utrechts Landschap wil de komende vijf jaar nog 500 hectare natuurgebied toevoegen aan het areaal van 5.500 hectare dat het al bezit. De stichting is een grote speler in natuur en erfgoed in de provincie. Ze is bijvoorbeeld sinds eind vorig jaar eigenaar van de voormalige Vliegbasis Soesterberg.

Voor het vaststellen van het beleidsplan, heeft de natuurbeheerder de achterban geraadpleegd middels een enquête. Dat heeft een aantal speerpunten opgeleverd. Grondverwerving is er een van, onder meer op de Utrechtse Heuvelrug. Grond in bezit van een natuurbeheerder is immers beter beschermd tegen stedelijke expansie of uitbreiding van industrie of bedrijvigheid.

De Utrechtse natuur is vooral het speelveld voor wandelaars. En dat worden er steeds meer, wat extra druk op die natuur veroorzaakt. Het Utrechts Landschap besteedt daar serieus aandacht aan. Zo zijn delen van de voormalige vliegbasis Soesterberg niet toegankelijk tijdens het broedseizoen om zo de veldleeuwerik te beschermen.

Duurzaamheid is ook een onderwerp dat de achterban van het Utrechts Landschap belangrijk vindt. Toch een wat ingewikkeld onderwerp voor een natuurbeschermer. Grote windturbines schenden immers het aangezicht van een natuurgebied. Toch meent het Utrechts Landschap daaraan een bijdrage te kunnen leveren. Door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen op gebouwen in beheerde gebieden waarbij die geen aantasting van het landschap veroorzaken.

De stichting beheert heeft ook veel monumentaal erfgoed. Behalve 23 werkende molens, het Kasteel Loenersloot en een aantal landgoederen met opstallen dus ook de vorig jaar verworven voormalige vliegbasis Soesterberg. Utrecht is rijk aan militair erfgoed en dat krijgt de komende jaren speciale aandacht.

Het Utrechts Landschap is negentig jaar geleden opgericht om te voorkomen dat steeds meer landgoederen werden opgekocht door aannemers en bossen werden gekapt voor de houtopbrengst. De organisatie beheert nu vijftien parken en bijna 160 monumenten.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.