’Intelligente’ verkeerslichten N201

De N201 bij Vreeland.

De N201 bij Vreeland.© Foto: Cyclomedia

Eddie de Paepe
Hilversum

De eerste simulatieresultaten met ’intelligente’ verkeerslichten op de N201 zijn veelbelovend: tussen Uithoorn en Vreeland verbetert de doorstroming voor autoverkeer tot 25 procent.

Intelligente verkeerslichten kunnen aankomend verkeer via apps en navigatiesystemen herkennen en reageren op de actuele verkeersdrukte. Goedopweg werkt met de inzet van intelligente verkeerslichten aan het verbeteren van de doorstroming om de regio Utrecht leefbaar en bereikbaar te houden.

’Ik ben blij met de eerste resultaten’, regaeert Dennis Straat, gedeputeerde mobiliteit van de provincie Utrecht. ’Die maken aannemelijk dat intelligente verkeerslichten de doorstroming op de drukke N201 verbeteren en zorgen voor minder vervuiling en geluidsoverlast. Deze voordelen moeten we snel in de praktijk gaan behalen.’

Potentieeel

Goedopweg heeft een simulatietest gedaan om het potentieel van intelligente verkeerslichten op de provinciale weg tussen Uithoorn en Vreeland te meten. Op basis van de huidige verkeersdrukte in de ochtend- en avondspits is gemeten wat de wachttijden zijn met de huidige verkeerslichten en wat de intelligente verkeerslichten hieraan kunnen verbeteren.

’Uit de test blijkt dat intelligente verkeerslichten in beide richtingen zorgen voor vijftien procent minder wachttijd in de ochtendspits en een kwart minder wachttijd in de avondspits’, meldt Goedopweg. ’Voor reizigers op de N201 kan dit meer dan vijf minuten reistijd schelen.’ Deze tijdwinst wordt vooral behaald doordat intelligente verkeerslichten op de elf kruispunten beter op elkaar afgestemd zijn en beter anticiperen op aankomend verkeer. Hierdoor kunnen onnodige start- en stopbewegingen worden beperkt, waardoor op brandstof wordt bespaard en de CO2-uitstoot wordt beperkt.

Uit de simulatie blijkt dat met name ter hoogte van het kruispunt N201-Hofland (bij hotel Mijdrecht) de wachttijd vermindert. Op deze locatie vermindert in de avondspits ook de filevorming vanuit Uithoorn richting Hofland aanzienlijk. Bij de andere kruispunten blijven de wachttijden veelal gelijk of is sprake van een kleine verbetering.

Nu de eerste simulatieresultaten veelbelovend zijn, installeert de leverancier van de intelligente verkeerslichten, Dynniq, de verkeerslichten vanaf september op de N201. Daarna meet Goedopweg de concrete effecten op de doorstroming in de praktijk.

Goedopweg start vanaf oktober ook een pilot op de N201 om te kijken of het mogelijk is om lokaal vrachtverkeer beter te laten doorstromen. Dit gebeurt door een app toe te voegen aan de boordapparatuur van vrachtwagens van Brouwer Transport. Intelligente verkeerslichten kunnen hierdoor de vrachtwagens zien aankomen en vervolgens de groentijd verlengen, om zo start- en stopbewegingen te beperken, de CO2-uitstoot terug te dringen en geluidsoverlast te verminderen.

Goedopweg

In Goedopweg werken de gemeenten Utrecht en Amersfoort, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, U15 (netwerk van werkgevers in de regio) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Utrecht.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.